Η διαρροή των 16,8 εκ ευρώ από την ΕΥΔΑΠ και το νέο κοινωνικό τιμολόγιο που δεν κοστίζει

Η διαρροή των 16,8 εκ ευρώ από την ΕΥΔΑΠ και το νέο κοινωνικό τιμολόγιο που δεν κοστίζει
Άνοδο 525% πρέπει να σημειώσει η μετοχή της Αττικής για να… ρεφάρει η ΕΥΔΑΠ- Η ακτινογραφία των παροχών και των αμοιβών Διοίκησης
«Διαρροή» ποσού 16,8 εκατ. ευρώ εμφανίζει η ΕΥΔΑΠ από την επένδυσή στην Τράπεζα Αττικής μέσα σε διάστημα μόλις 10 μηνών ενώ την ίδια στιγμή τρέχει πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών αλλά νέο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο όμως δεν προκύπτει παραδόξως μείωση των εσόδων ανά κυβικό μέτρο.
Ειδικότερα το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο τιμολογημένου νερού παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι γεγονός που σημαίνει ότι τα όποια κοινωνικά μέτρα που ελήφθησαν από την εταιρία δεν είχαν επιπτώσεις καθώς αν υπάρχουν καταναλωτές που ευνοήθηκαν την ίδια στιγμή άλλοι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν από τις αυξήσεις που υπέστησαν.
Ουσιαστικά πρόκειται για χρηματοδότηση των αδυνάμων καταναλωτών από τους υπολοίπους και όχι από την επιχείρηση η οποία συνεχίζει να είναι κερδοφόρα και μάλιστα στο εξάμηνο αύξησε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 17,3 εκ Ευρώ από 17,1 εκ Ευρώ.
Την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν νέα ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς τα υπόλοιπα πελατών μειώθηκαν στα 256 εκ Ευρώ από 258 εκ Ευρώ. παρόλα αυτά η ΕΥΔΑΠ αύξησε τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες στα 50,9 εκ Ευρώ στις 30/06/2016 από 37,6 εκ ευρώ που ήτα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015.
Βεβαίως μπορεί η κοινωνική πολιτική να μην έχει κόστος για την ΕΥΔΑΠ αλλά την ίδια στιγμή η επένδυση στην Τράπεζα Αττικής με ημερομηνία αποτίμησης θέσης την 27η Σεπτεμβρίου έχει κοστίσει υποαξία 16,8 εκ Ευρώ δεδομένου ότι τοποθετήθηκαν 20 εκ Ευρώ. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η ανακτησιμότητα της επένδυσης αρκεί να αναφερθεί ότι για πάρει τα χρήματά της πίσω η ΕΥΔΑΠ θα πρέπει η μετοχή της Τράπεζας Αττικής να σημειώσει άνοδο σε ποσοστό 525%!!!
Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔΑΠ έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών του προσωπικού της εταιρίας το οποίο βρίσκεται εκτός του υπόλοιπου ασφαλιστικού συστήματος 157 εκ Ευρώ και ειδική εφάπαξ αποζημίωση 82 εκ Ευρώ για τα οποία δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου ενώ από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2015 προκύπτει επιβάρυνση του κόστους από εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 18 εκ Ευρώ και λοιπές παροχές 15 εκ Ευρώ. εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο εξάμηνο τα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν εκτιναχθεί στα 4,772 εκ Ευρώ από 770 χιλιάδες Ευρώ στο περυσινό πρώτο εξάμηνο γεγονός που δεν εξηγείται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι από ρυθμίσεις οφειλών με Δήμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εξάμηνο οι αμοιβές ΔΣ σε επίπεδο εκτελεστικών μελών αυξήθηκαν στα 97 χιλιάδες Ευρώ από 67 χιλιάδες Ευρώ πέρυσι ενώ στο σύνολο της περυσινής χρονιάς ήταν 77 χιλιάδες Ευρώ και το 2014 ανήλθαν σε 57 χιλιάδες Ευρώ
Σε κάθε περίπτωση με δεδομένη την εύρωστη οικονομική κατάσταση της εταιρίας αποτελεί ένα ερώτημα πως την ώρα που η κοινωνική πολιτική της εταιρίας δεν επιβαρύνθηκε με πρόσθετη δαπάνη υπάρχουν απώλειες 16,8 εκ Ευρώ από μια επένδυση χρήματα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν καταναλωτές που λόγω της οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στην πληρωμή της κατανάλωσης νερού.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS