Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Διασφαλίζονται τα collaterals των ελληνικών τραπεζών με εργαλεία αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας μέσω του EFSF ώστε να μπορούν να αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ

 Διασφαλίζονται τα collaterals των ελληνικών τραπεζών με εργαλεία αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας μέσω του EFSF ώστε να μπορούν να αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ
Η απόφαση της κρίσιμης συνόδου κορυφής να λάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστούν τα collaterals των ελληνικών τραπεζών με εργαλεία αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας μέσω του EFSF ώστε να μπορούν να αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ ήταν μια θετική είδηση.

Με το haircut πάνω από 20 δις ομόλογα θα κατέπεφταν απλά γιατί θα απομειώνονταν.
Με την απόφαση της συνόδου κορυφής λήφθηκαν αποφάσεις και για την κεφαλαιακή ενίσχυση αλλά και την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών.

Μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου μέσω του ΤΧΣ

Για την κεφαλαιακή ενίσχυση οι αναφορές που υπήρξαν ποσοτικοποίησαν την στήριξη.
Αναφέρεται συγκεκριμένα στις αποφάσεις που ελήφθησαν «για την διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των ευμεγέθων δανείων ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, θα ενισχυθεί και η διοίκηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε συμφωνία με την τρόικα» Η αναφορά σε ευμεγέθη ανακεφαλαιοποίηση παραπέμπει σε μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου σε μεγάλες κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Ενισχύεται η ρευστότητα

Θα γίνει χρήση εργαλείων αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητος, ώστε να διατηρηθεί η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών σε πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.
Αναφορικά με τη μόχλευση του EFSF, αυτή θα πραγματοποιηθεί στη βάση των εξής δύο αξόνων:
1. Μέσω προσφοράς μιας δυνατότητας πιστοληπτικής αναβάθμισης στο νέο χρέος που θα εκδίδουν κράτη-μέλη. Η αγορά αυτής της δυνατότητας επιπλέον εξασφάλισης θα παρέχεται στους ιδιώτες επενδυτές ως επιλογή «ασφάλισης» κατά την πρωτογενή αγορά των τίτλων και θα έχει ξεκάθαρο στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού.
2. Μέσω της μεγιστοποίησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του EFSF, με συνδυασμό πόρων από ιδιωτικά και δημόσια χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, μέσω εταιρικών οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs), αλλά και μέσω στενότερης συνεργασίας με το ΔΝΤ. Η μόχλευση των κεφαλαίων σε αυτήν την περίπτωση, θα αυξήσει τις δυνατότητές του για χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, αλλά και για την αγορά ομολόγων από την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.
Επισημαίνεται, ότι αμφότερες μέθοδοι μόχλευσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, ενώ γίνεται λόγος για συνδυασμένο αποτελέσμα πολλαπλής («several fold») μόχλευσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης