Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα στη λίστα των 50 καλύτερων της Ευρώπης

Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα στη λίστα των 50 καλύτερων της Ευρώπης
Πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το ΕΚΕΤΑ, τον Δημόκριτο, το ΕΠΙΣΕΥ και το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας 
Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα τα οποία διακρίθηκαν μεταξύ των 50 πρώτων της Ευρώπης για τις επιδόσεις τους στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επικαλούμενο πρόσφατη δημοσίευση της ΕΕ «Horizon 2020 Monitoring Report» πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
Η διάκριση των 5 ελληνικών ερευνητικών κέντρων καταδεικνύει τον δυναμισμό της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας πάνω στην οποία οικοδομείται η Οικονομία της Γνώσης που στόχο έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS