Έχει παραμείνει… φεύγοντας από την Ελλάδα η εταιρία τσιμέντων Τιτάν

Έχει παραμείνει… φεύγοντας από την Ελλάδα η εταιρία τσιμέντων Τιτάν
Οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η διεθνής χρηματοδότηση και η καταβολή μερίσματος μέσω Κύπρου
Πράξη την αποχώρησή του από την Ελλάδα χωρίς να έχει αλλάξει έδρα έχει κάνει ο όμιλος Τιτάν.
Αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας όπου αναφέρεται ότι ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της τάξεως 122 εκ Ευρώ διατηρούνται «και σε καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος».
Επίσης η εταιρία σημειώνει ότι το 85% της χρηματοδότησης του ομίλου προέρχεται από διεθνείς πηγές κεφαλαίου (τράπεζες-κεφαλαιαγορές).
Ταυτόχρονα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέρισμα της περασμένης χρήσης δεν καταβλήθηκε από τράπεζα ελληνικής επικράτειας.
Συγκεκριμένα ενώ στην Ελλάδα οι τράπεζες ήταν κλειστές η Τιτάν ξεκίνησε να καταβάλει μέσω της θυγατρικής της Alpha Bank στην Κύπρο την Alpha Bank Cyprus Limited.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η εταιρία τονίζει σε όλους τους τόνους τη χαμηλή της εξάρτηση από την ελληνική αγορά όπου οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου εντός της χώρας αφορούν σε μόλις το 6,5% των συνολικών εσόδων.
Βεβαίως η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας ναι μεν είναι υψηλότερη της χώρας και με θετική προοπτική αλλά είναι από την S&P στο ΒΒ το οποίο απέχει πέντε βαθμίδες από την ανώτατη αξιολόγηση και περιγράφεται από το διεθνή οίκο ως αξιολόγηση που περιγράφει σημαντικές αβεβαιότητες ή έκθεση σε δυσμενείς επιχειρηματικές ή οικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον οφειλέτη να αθετήσει τις πληρωμές του.
Βέβαια αυτές οι συνθήκες στην Τιτάν δεν αφορούν σε αυτή καθ αυτή την εταιρία αλλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την Ελλάδα στην οποία έχει την έδρα.
Σημειώνεται ότι η Τιτάν εξετάζει την μεταφορά έδρας στο εξωτερικό όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews και δεν έχει διαψεύσει η εταιρία.
Τα χρονικά περιθώρια της κίνησης στενεύουν καθώς το 2017 λήγει ομόλογο 200 εκ Ευρώ το οποίο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί με ικανοποιητικούς ενόσω η ελληνική οικονομία παραμείνει στη σημερινή κρίσιμη κατάσταση και δεν υπάρχει βελτίωσης της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας.

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS