Θετική εξέλιξη για DTA – Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να αποφύγουν αρνητικές εκπλήξεις σύμφωνα με τον SSM

Θετική εξέλιξη για DTA – Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να αποφύγουν αρνητικές εκπλήξεις σύμφωνα με τον SSM
Τα μηνύματα από τον αναβαλλόμενο φόρο θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο ελληνικό χρηματιστήριο και τις μετοχές των τραπεζών
Μπορεί η διήμερη επίσκεψη του SSM του μόνιμου μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών στην Ελλάδα να είχε διερευνητικό χαρακτήρα….ωστόσο προέκυψε μια ενδιαφέρουσα είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον.
Με βάση απόλυτα αξιόπιστη πηγή ο «SSM ανέφερε στις ελληνικές τράπεζες ότι ως μηχανισμός εποπτείας των τραπεζών δεν θα θέσει θέμα για το DTA για το ορατό μέλλον ωστόσο ανέφεραν ότι η DGCom δηλαδή η επιτροπή ανταγωνισμού μελετά εναλλακτικά σχέδια».
Με βάση τους τραπεζίτες στο θέμα του DTA έχουν παρέμβει δυναμικά η Ισπανική και Ιταλική κυβέρνηση και κατά το πιθανότερο θα καταφέρουν να πείσουν την DGCom να μεταθέσει για το μέλλον τις αποφάσεις για το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία που φθάνει στις ελληνικές τράπεζες τα 14,5 με 15 δισεκ. ευρώ.
Με βάση τον SSM «αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της ΕΕ οι συνθήκες στην χρηματοπιστωτική αγορά θα βελτιωθούν άρα και οι προσδοκίες μελλοντικής κερδοφορίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση ο SSM δεν θα θέσει θέμα αναντιστοιχίας μεταξύ του οφέλους από τον αναβαλλόμενο φόρο και την μελλοντική κερδοφορία των τραπεζών».
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Ότι η ΕΚΤ δεν θα υποχρεώσει να πάρουν ζημίες από την αναντιστοιχία του οφέλους της αναβαλλόμενης φορολογίας με την μελλοντική κερδοφορία και έτσι δεν θα επηρεαστούν τα κεφάλαια, κοινώς δεν θα χρειαστεί να εγγράψουν έκτακτες ζημίες που θα επιδρούσαν άμεσα και πολύ αρνητικά στα κεφάλαια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εταιρίες ορκωτών ελεγκτών που εποπτεύουν τις τράπεζες πριν  μήνες είχαν επισκεφθεί τον SSM στην Φρανκφούρτη και είχαν ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες.
Οι διαβεβαιώσεις είχαν παρασχεθεί ωστόσο οι εταιρίες ορκωτών ελεγκτών που λειτουργών ως επόπτες του SSM στις ελληνικές τράπεζες π.χ. Grant Thornton, KPMG κ.α. είχαν αναφερθεί στις παρατηρήσεις τους στο θέμα αυτό με τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
Τι σημαίνουν όλα αυτά με την αναβαλλόμενη φορολογία για τις τράπεζες;
Ότι μπορεί να μην χρειαστεί να επωμιστούν το βάρος των αναπροσαρμογών ούτε το 2016 και να μεταφερθεί το πρόβλημα για το 2017.
Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα με τον DTA τον αναβαλλόμενο φόρο έγκειται στο εξής.
Οι γερμανικές τράπεζες είχαν 8-9% συμμετοχή του DTA στα κεφάλαια τους.
Οι τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης πλην Ελλάδος είχαν 25% συμμετοχή.
Στις ελληνικές τράπεζες η συμμετοχή του DTA φθάνει το 55%.
Η ΕΚΤ και η DGCom αναζητούσαν λύσεις ώστε να ομογενοποιηθούν οι μέθοδοι και να ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλες τις τράπεζες σε όλη την Ευρώπη, να μην υπάρχουν πολλαπλά σταθμά.

Τράπεζες

Εθνική

Alpha

Eurobank

Πειραιώς

Κεφάλαια 2014 Βασιλ. ΙΙΙ

5,7 δισ

7,3 δισεκ

4,11 δισ

6,9 ή 6,5 δισ

CT1 Βασιλ. ΙΙΙ

8,1%

13%

10,5%

11,2%

Συνολικά κεφάλαια 2014

8,2 δισ

7,6 δισ

6,3 δισ

7,2 δισ

Κεφάλαια 6μηνου 2014

9,4 δισ

8,6 δισ.

6,54 δισ

8,9 δισ

DTA για το 2014

3,7 δισ

3,6 δισ

3,8 δισ

4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS