«Βροχή» αναστολών διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. - Εκτός οι ΙΑΣΩ, Alco, Δομική Κρήτης, Spider και Βιοτέρ

«Βροχή» αναστολών διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. - Εκτός οι ΙΑΣΩ, Alco, Δομική Κρήτης, Spider και Βιοτέρ
Μπαράζ αναστολών διαπραγμάτευσης από σήμερα στο Χ.Α. καθώς με απόφαση του Χ.Α. και της Ε.Κ. θα απέχουν (τουλάχιστον) για 10 ημέρες οι ΙΑΣΩ, Alco Ελλάς, Δομική Κρήτης, Spider και Βιοτέρ
«Βροχή» αναστολών διαπραγμάτευσης έχουμε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (όπως και κάθε λήξη περιόδου) βγάζουν στην επιφάνεια όλα τα εγγενή προβλήματα και τις παθογένειες που «κρύβονται» στα τρίμηνα ή στα 6μηνα.
Σήμερα λοιπόν αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης αρχικά των μετοχών της ΙΑΣΩ και κατόπιν των μετοχών των Alco Ελλάς, Δομική Κρήτης, Βιοτέρ και Spider. Και ίσως υπάρξει και συνέχεια.
Η αναστολή διαπραγμάτευσης γίνεται με απόφαση της διοίκησης του Χ.Α. μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η αναστολή διαπραγμάτευσης των ΙΑΣΩ, Alco Ελλάς, Δομική Κρήτης και Spider από σήμερα 1η Απριλίου και για (κατ’ αρχήν) διάστημα έως δέκα ημερών έγινε καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2015, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών στις εν λόγω εταιρείες.
Η αναστολή διαπραγμάτευσης της Δομική Κρήτης αποφασίστηκε καθώς δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο N. 3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS