Οι ελληνικές τράπεζες έχασαν 7,5 δισεκ. κεφάλαια σε 6 μήνες και διαθέτουν και 13,9 δισ. DTA – Μονόδρομος οι νέες ΑΜΚ

Οι ελληνικές τράπεζες έχασαν 7,5 δισεκ. κεφάλαια σε 6 μήνες  και διαθέτουν και 13,9 δισ. DTA – Μονόδρομος οι νέες ΑΜΚ
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν περίπου 6 δισεκ. νέα κεφάλαια και ο χρόνος υλοποίησης τους προσδιορίζεται για τον α΄ 6μηνο του 2016
Το κεφαλαιακό μαξιλάρι περίπου 5 δισεκ. ευρώ μπορεί να εξανεμιστεί εν μια νυκτί και οι τράπεζες να χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου αν τα NPLs συνεχίσουν να επιδεινώνονται και αν εφαρμοστεί ένα αυστηρό πλαίσιο για τον DTA (different tax) τον αναβαλλόμενο φόρο αναφέρει τραπεζίτης σχολιάζοντας την τρέχουσα πραγματικότητα στο ελληνικό banking.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 25,9 δισεκ. κεφάλαια με βάση την αυστηρή ερμηνεία της Βασιλείας ΙΙΙ έναντι 33,4 δισεκ. που διέθεταν στο τέλος του α΄ 6μήνου του 2014 δηλαδή υπέστησαν μια κεφαλαιακή ζημία 7,5 δισεκ. σε 6 μήνες.
Με δεδομένο ότι το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό του κλάδου φθάνει περίπου τα 208 δισεκ. αυτό σημαίνει ότι με βάση τα υφιστάμενα κεφάλαια διαθέτει ακόμη ο κλάδος capital buffer.
Όμως αν η κατάσταση δεν αναστραφεί άμεσα στην δραματικά επιδεινούμενη εθνική οικονομία, τα NPLs θα συνεχίσουν να αυξάνονται που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα χάσουν πρόσθετα κεφάλαια.
Το μεγάλο πρόβλημα όμως πέραν των NPLs των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος.
Υπάρχουν σχεδιασμοί να ομογενοποιηθεί το σύστημα και η μεθοδολογία του αναβαλλόμενου φόρου που χρησιμοποιούν οι τράπεζες της Βορείου Ευρώπης με τον αναβαλλόμενο φόρο της Νοτίου Ευρώπης.
Οι τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης – προφανώς και οι ελληνικές – χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό του DTA με πολύ ελαστικό τρόπο ενώ αντιθέτως οι τράπεζες της Βορείου Ευρώπης υιοθέτησαν ένα πολύ αυστηρό μοντέλο.
Η ΕΚΤ αν αποφασίσει να συγκεράσει αυτά τα δύο διαφορετικά μοντέλα στο DTA είναι πολύ πιθανό για τις ελληνικές τράπεζες να προκύψει σοβαρή κεφαλαιακή ζημία.
Κατά ορισμένους αν εφαρμοστεί το Γερμανικό μοντέλο οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν ζημία από την αλλαγή της μεθοδολογίας του DTA έως και 6 δισεκ. ίσως και 7 δισεκ.  ωστόσο αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα χρόνο αλλά μπορεί να επιμεριστεί σε ορισμένες οικονομικές χρήσεις.
Αν θεωρητικά εφαρμοζόταν σήμερα το μοντέλο DTA που ισχύει για τις τράπεζες της Βορείου Ευρώπης….οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαζόντουσαν 100% νέες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς να προσμετράται η αύξηση των NPLs.
Η ακτινογραφία του τραπεζικού κλάδου που παρουσιάζουμε αυτό αποδεικνύει.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν περίπου 6 δισεκ. νέα κεφάλαια και ο χρόνος υλοποίησης τους προσδιορίζεται για τον α΄ 6μηνο του 2016 πριν τα νέα stress tests του Οκτωβρίου του 2016.

Η ακτινογραφία των ελληνικών τραπεζών 2014-2015

Τράπεζες

Εθνική Ε*

Alpha

Eurobank

Πειραιώς

Αποτελέσματα 2014

-

-329 εκατ

-1,21 δισ

-1,97 δισ

NPLs ποσοστό επί των δανείων

27% (δάνεια 71,4 δισ )

33,8% (δάνεια 62,3 δισ)

33,4% (δάνεια 51,8 δισ)

38,8% (72,9 δισ δάνεια)

NPLs απόλυτο μέγεθος

19,2 δισ

20,6 ή 21,4 δισ

17,3 δισ

29,5 δισ ή 27,6 δισ

Coverage ratio

57%

62%

56,3%

57%

Μείωση καταθέσεων α΄ δίμηνο 2015

-6 δισ

-5,6 δισ

-4,9 δισ

-8,5 δισ

Συνολικές καταθέσεις Φεβρ. 2015

40 δισ

37,3 δισ

36 δισ

47,9 δισεκ.

Εξάρτηση από ευρωσύστημα Φεβρ. 2015

24 δισ

22,4 δις (ELA 17,6 δισ + 4,8 δισ ΕΚΤ)

29 δισ (ELA19,5 δισ + ΕΚΤ 9,5 δισ)

29,2 δις (ELA 14,5 δισ + 14,7 δισ ΕΚΤ)

Κεφάλαια 2014

8 δισ

7,3 δισεκ

4,11 δισ

6,9 ή 6,5 δισ

Κεφάλαια 6μηνου 2014

9,4 δισ

8,6 δισ.

6,54 δισ

8,9 δισ

DTA για το 2014

3 δισ

3,6 δισ

3,7 δισ

3,6 δισ

Ζημίες από το εξωτερικό 2014

-

-394 εκατ (προ φόρων)

-47,6 εκατ (προ φόρων)

-504 εκατ (προ φόρων)

RWA Μέσο σταθμισμένο ενεργητικό

59,6 δισ

52,6 δισ

39 δισ

57,4 δισ

Συνολικό ενεργητικό

113 δισ

72,9 δισ

75,5 δισ

89 δισ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

*Προβλέψεις για την Εθνική.

Η Εθνική θα ανακοινώσει την χρήση 2014 στις 23 Μαρτίου του 2015

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS