Μειώνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Nomura - Σύσταση buy μόνο για Alpha Bank

Μειώνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Nomura - Σύσταση buy μόνο για Alpha Bank
Οι νέες τιμές στόχοι είναι 0,70 ευρώ για την Alpha Bank, 2,25 ευρώ για την Εθνική, 0,33 ευρώ για τη Eurobank και 1,30 ευρώ για την Πειραιώς
Σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών κατά 15% προχωρά η Nomura, επαναξιολογώντας την πορεία των μετοχών μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με την σημερινή 20σέλιδη ανάλυση της με τίτλο "Lower NII estimates - Updating estimates post 3Q14 results" (χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα έσοδα από τόκους - Επικαιροποίηση των εκτιμήσεων μετά τα αποτελέσματα γ' 3μηνου), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Nomura κρατά πλέον τη σύσταση buy (αγορά) μόνο για την Alpha Bank, ενώ για Εθνική, Πειραιώς και Eurobank η σύσταση είναι neutral (ουδετερότητα).
Οι νέες τιμές στόχοι είναι 0,70 ευρώ για την Alpha Bank, από 0,75 ευρώ προηγουμένως, 2,25 ευρώ για την Εθνική, από 2,90 ευρώ προηγουμένως, 0,33 ευρώ για τη Eurobank, από 0,40 ευρώ και 1,30 ευρώ για την Πειραιώς, από 1,50 ευρώ προηγουμένως.Πολιτικοί κίνδυνοι

Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μετακυλήσουν περί τα 21 δισ. ευρώ ομολόγων (Pilar ΙΙ) το πρώτο τρίμηνο του 2015.
Σύμφωνα με τη Nomura η μετακύληση θα καταστεί ελαφρώς "ακριβή" εξαιτίας της ανόδου του κόστους λόγω του πολιτικού κινδύνου.
Στα θετικά της τρέχουσας κατάστασης είναι η χαμηλή συσχέτιση μεταξύ του κόστους λιανικής χρηματοδότησης και των αποδόσεων κρατικών ομολόγων, που μπορεί να επιτρέψεις στις τράπεζες την περαιτέρω μείωση του κόστους των καταθέσεων.
Αυτή η παράμετρος, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μείωση του ποσοστού haircut για την παροχή ρευστότητας μέσω εγγυήσεων από την ΕΚΤ, πιθανότατα να επιτρέψουν στις τράπεζες τη μετακύληση των ομολόγων χωρίς σημαντική επίπτωση στο κόστος.

Μείωση των εκτιμήσεων για τα έσοδα από τόκους

Η Nomura προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεων για τα έσοδα από τόκους, εξαιτίας των πολιτικών κινδύνων, αλλά και λόγω της επιδείνωσης της απόδοσης του ενεργητικού και της ασθενέστερης (από ότι αρχικά αναμενόταν) αύξησης των χορηγήσεων.
Ωστόσο, η Nomura δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βλέπει το χαμηλότερο κόστος λιανικής χρηματοδότησης ως τον κύριο μοχλό για την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους το 2015.
Συνεχίζει επίσης να θεωρεί ως βασικό σενάριο την ανάκτηση του 10% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που εξηγεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τη βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους που αναμένεται το 2016.

Βελτίωση του κόστους κινδύνου

Το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο, αν και η καθαρή εισροή ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.
Ο χαμηλότερος ρυθμός σχηματισμού NPL μεταφράζεται σε μείωση του κόστους επικινδυνότητας που επιτρέπει στις τράπεζες να φτάσουν σε επίπεδα αναστροφής της τάσης από το 2015, αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους dilution από τις νέες διατάξεις περί αναβαλλόμενης φορολογίας (DTAS).

Alpha Bank: Στα top picks μεταξύ των ελληνικών τραπεζών

Η Nomura μειώνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες κατά μέσο όρο 15%, αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους.
Επίσης, υποβαθμίζει τη σύσταση της Εθνικής σε ουδετερότητα, από αγορά προηγουμένως, αντανακλώντας τη δέσμευσή της να μειώσει το μερίδιό της στην τουρκική θυγατρική.
Παράλληλα, αναβαθμίζει τη σύσταση της Πειραιώς σε ουδετερότητα, από συσσώρευση προηγουμένως.
Τέλος, η Nomura εκτιμά ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να αντανακλούν τον πολιτικό κίνδυνο κατά τους επόμενους μήνες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS