Ξεκινάει η εθελουσία έξοδος στην Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα - Στα 6,6 εκατ. ευρώ το κόστος του προγράμματος

Ξεκινάει η εθελουσία έξοδος στην Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα - Στα  6,6 εκατ. ευρώ το κόστος του προγράμματος
Το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Ξεκινάει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» (ΕΑΣ ΑΕΒΕΕ), με απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας Φωτεινής Γεννηματά.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από σήμερα (10 Οκτωβρίου) και «εκπνέει στις 16:00 της 10ης ημέρας από την επόμενη της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και εάν αυτή δεν είναι εργάσιμη της αμέσως επόμενης εργάσιμης» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου θα διαμορφωθεί στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε σχέση με τις λειτουργικές και επιχειρηματικές της ανάγκες, καθώς και την ανάγκη διατήρησης της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας, διατηρώντας το δικαίωμα να μην δεχθεί κάποιες από αυτές, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και εάν δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ο αριθμός αποχωρούντων Εργαζομένων.
H αποδοχή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με απόφαση των εξουσιοδοτημένων οργάνων της Διοίκησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τους εργαζομένους των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή. Η μη αποστολή από την Εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος εγγράφου ειδοποιήσεως ότι η Εταιρεία αποδέχεται την αίτηση του εργαζομένου εξομοιώνεται με απόρριψη της αιτήσεως.
Αν η αίτηση του Εργαζομένου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνει δεκτή από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος υπογράφει μετά των εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας σύμβαση λύσης της εργασιακής σχέσης η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΔ με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης κάθε Εργαζομένου.
Ολόκληρη την απόφαση με τις διευκρινήσεις για το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS