Απλουστεύονται οι διαδικασίες έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας – Αύριο η παρουσίαση του νέου συστήματος

Απλουστεύονται οι διαδικασίες έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας – Αύριο η παρουσίαση του νέου συστήματος
Πιλοτική η εφαρμογή του σε ορισμένες περιοχές της χώρας, από τον Οκτώβριο θα εφαρμόζεται πανελλαδικά
Αύριο, Τετάρτη, θα παρουσιαστεί το νέο, απλουστευμένο σύστημα έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας από τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Βασίλη Κικίλια και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το νέο αυτό σύστημα αρχικώς θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ από τον Οκτώβριο αναμένεται η λειτουργία του πανελλαδικά.
Σύμφωνα με αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να πηγαίνει μόνο με δυο φωτογραφίες του στο Αστυνομικό Τμήμα και να λαμβάνει μέσα σε λίγα λεπτά την ταυτότητα του, χωρίς να προσκομίζει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στην πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) υπηρεσία, τη διασύνδεση δηλαδή των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ, θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση δελτίου ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).
Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας συνοπτικά θα διαμορφωθεί ως εξής:
Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.
Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τον νέο αυτόν τρόπο, μεταξύ άλλων, εξοικονομούνται πάνω από 200.000 ανθρωποώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών υπαλλήλων ετησίως.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS