Διυπουργική σύσκεψη για την παράτυπη μετανάστευση – Οι αποφάσεις που ελήφθησαν

Διυπουργική σύσκεψη για την παράτυπη μετανάστευση – Οι αποφάσεις που ελήφθησαν
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου
Τρόποι αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης, στην οποία μετείχαν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας, Πρόνοιας και Δημόσιας Υγείας και έπειτα από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών λύσεων, καθώς οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα οδηγούν αναπόφευκτα στην ένταση των μεταναστευτικών ροών.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι διαδικασίες και οι υποδομές υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η σύλληψή τους, καθώς και η προώθηση ενεργειών σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την αποτύπωση των διαδικασιών των εμπλεκομένων καθώς και των συνεργειών μεταξύ των υπηρεσιών για τον εντοπισμό των αναγκαίων διοικητικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αναγκών, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι υφιστάμενες ελλείψεις.
Ακόμη αποφασίστηκε η κατάρτιση Οδικού Χάρτη ενεργειών επίτευξης των στόχων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η συγκρότηση διαρκών Επιτροπών από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανά τομέα δράσης, αλλά και η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων σε στελέχη, με παροχή πληροφοριών και υλικού προς διευκόλυνση των εργασιών των διαρκών Επιτροπών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS