Στις 13 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Στις 13 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις
Τα καταστήματα θα ανοίξουν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
Στις 13 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου.
Επίσης, προαιρετικά, μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), η οποία απέστειλε σχετική εγκύκλιο με οδηγίες στις ομοσπονδίες - μέλη της, είνα υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση.
Επίσης, η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.  Ανήκει δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
Τέλος, επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Σημειώνεται ότι στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι λιγότερο των 5.000 ευρώ.
Εάν επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Επίσης, όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, με το άρθρο 19 ν. 3769/2009 έχει καταργηθεί η απαγόρευση των προσφορών στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν τις εκπτώσεις. Επομένως, στο διάστημα που μεσολαβεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν προσφορές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS