Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σε ΑΜΚ έως 136,4 εκάτ. ευρώ προχωρά η η Frigoglass - «Reverse split» τρεις παλαιές προς μία νέα μετοχή

Σε ΑΜΚ έως 136,4 εκάτ.  ευρώ προχωρά η η Frigoglass - «Reverse split» τρεις παλαιές προς μία νέα μετοχή
Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 136.398.446,64
Το Δ.Σ. της Frigoglass ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, από € 0,30 σε € 0,90, δια συνένωσης κάθε τριών (3) παλαιών κοινών μετοχών σε μία (1) νέα κοινή μετοχή και ταυτόχρονης μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών από 50.593.832 σε 16.864.610 μετοχές (reverse share split 3:1).
Επίσης, κατά τη χθεσινή (27 Ιουνίου 2017) Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 28 μέτοχοι εκπροσωπούντες 31.254.732 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών (61,78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), το Δ.Σ. ενέκρινε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €9.106.889,40, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από € 0,90 (όπως αυτή θα
έχει διαμορφωθεί μετά το reverse share split) σε € 0,36, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του
Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.
Επιπλέον:

- Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 136.398.446,64, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 22,4662517544135 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά δια καταβολής μετρητών και την έκδοση 378.884.574 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,36 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης € 0,36348 ανά νέα μετοχή.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους €1.318.518,31752002 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχώνυπέρ το άρτιο».
Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

- Εγκρίθηκε η τροποποίηση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων που εξέδωσε η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 δυνάμει των από 20/5/2013 και 7/05/2014 προγραμμάτων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων προκειμένου να καταστούν μετατρέψιμα σε κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
Προσδιορίστηκε ο λόγος μετατροπής σε 1:1, ούτως ώστε μία (1) ομολογία να παρέχει δικαίωμα μετατροπής της σε μία (1) κοινή ονομαστική, με δικαίωμα ψήφου, μετοχή της Εταιρείας και η τιμή μετατροπής σε € 0,36348 ανά μετοχή. Επίσης, εγκρίθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/views/ad_prestitial78.php on line 85