Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Loss Warning για τις ελληνικές τράπεζες το 2011 – Οι ζημίες θα αγγίξουν τα 5,5 δις ευρώ……με βάση το καλό σενάριο...χωρίς να περιλαμβάνεται η Blackrock

Loss Warning για τις ελληνικές τράπεζες το 2011 – Οι ζημίες θα αγγίξουν τα 5,5 δις ευρώ……με βάση το καλό σενάριο...χωρίς να περιλαμβάνεται η Blackrock
(upd2)Η χειρότερη χρονιά στην ιστορία των τραπεζών θα αποδειχθεί το 2011 αν και δεν αποκλείεται το 2012 να είναι εξίσου κακό…
Με βάση το δεδομένο πλέον ότι οι τράπεζες θα εμπλακούν στην αναδιάταξη του χρέους είναι ξεκάθαρο ότι όλο το 2011 ανατρέπεται και οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν ζημίες 5,52 δις ευρώ....

Οι ζημίες αυτές αποτελούν το καλό σενάριο καθώς αν λόγω της Blackrock του οίκου που για λογαριασμό της ΤτΕ θα αξιολογήσει τα δανειακά χαρτοφυλάκια και τις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες και πιθανότατα θα αποδειχθούν ελλιπείς…
Οι ζημίες λοιπόν των τραπεζών μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες.
Θα πρέπει να σημειωθούν
Α)ότι στις ζημίες αυτές έχουν προστεθεί και τα κέρδη που θα εμφάνιζαν οι τράπεζες αν δεν είχαν τις έκτακτες ζημίες τους από την συμμετοχή τους στην αναδιάταξη του χρέους
Β) Με βάση τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες στο χειρότερο σενάριο θα εμφανίσουν ζημίες 5,3 δις ευρώ το 2011 και  7,3 δις ευρώ το 2012 δηλαδή ζημίες στο διάστημα 2011 με 2012 περίπου 12,64 δις ευρώ.

Πως θα εξελιχθούν τα αποτελέσματα στο α΄ 6μηνο χωρίς τις έκτακτες ζημίες…

Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι έκτακτες ζημίες  από τα ομόλογα οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ 6μηνο θα εμφανίσουν…
1)Οι ζημίες από τα ομόλογα στα χαρτοφυλάκια συνεχίζονται. Το spread στο τέλος Μαρτίου  είχε κλείσει στις 944 μονάδες βάσης και στο τέλος Ιουνίου είχε κλείσει 1300 μονάδες βάσης.
Άρα η επίδραση στα κεφάλαια από τα AFS χαρτοφυλάκια των τραπεζών συνεχίζεται.
Στο β΄ τρίμηνο η επίδραση στα κεφάλαια εκτιμάται στα 300 -350  εκατ ευρώ λόγω της νέας μεγάλης αύξησης του spread. Αν εγγραφούν οι ζημίες της αναδιάταξης των ομολόγων στο α΄ 6μηνο οι ζημίες θα φθάσουν τα 5 δις ευρώ.
Τα χαρτοφυλάκια  AFS διαμορφώνεται μόλις στα 4,75 δις ευρώ.
2)Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνεχίζουν να δείχνουν καλή εικόνα που αποδίδεται αφενός στην αύξηση των επιτοκίων των δανείων άρα αυξήθηκε το περιθώριο κέρδους και στο ότι οι καταθέσεις μειώνονται άρα μειώνονται και τα έξοδα εκ τόκων.
Μόνο από την μείωση των καταθέσεων κατά 50 δις ευρώ τα έξοδα εκ τόκων μειώθηκαν περίπου 1,1  δις  ευρώ σε ετήσια βάση.
3)Τα δάνεια έχουν στην κυριολεξία παγώσει άρα νέα έσοδα επί της ουσίας δεν προστίθενται αλλά η όποια αύξηση από τα δάνεια προέρχεται από τις ανατιμολογήσεις δανείων.
4)Οι τόκοι από τα ομόλογα συνεχίζουν να συνεισφέρουν θετικά στα έσοδα από τόκους.
5)Τα Βαλκάνια συνεχίζουν να επιδρούν θετικά ειδικά η Finansbank που διατηρεί το θετικό momentum επιτυγχάνοντας κέρδη παραπλήσια του α΄ τριμήνου.
6)Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα χωρίς όμως να παρατηρούνται μεγάλες διαφορές με το α΄ τρίμηνο του 2011 αλλά το σύστημα προετοιμάζεται για την Blackrock…..  

To μήνυμα των stress tests….


Σωρευτικές ζημίες στην  διετία 2011 με 2012  ύψους 12,646 δις ευρώ θα εμφανίσουν οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες με βάση το χειρότερο σενάριο….
Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από τις παραδοχές των stress tests αλλά είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν και αν αυτό συμβεί προφανώς θα έχει σημαντική επίδραση στα κεφάλαια και βεβαίως στην χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών.
Τα stress tests ήταν υποθετικά σενάρια αλλά αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί αν αυτές οι υποθέσεις μπορεί να μετεξελιχθούν σε γεγονός.
Οι τράπεζες θα υποστούν ζημία τουλάχιστον 3,3 δις ευρώ από τα ομόλογα ή κατά το πιθανότερο 5,5 δις ευρώ. Οι ζημίες αυτές θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα χρήσης 2011.
Άρα με βάση την εκτίμηση των stress tests το 2011 μπορεί να προκύψουν ζημίες 5,227 δις ευρώ.
Όμως με βάση τα stress tests προβλέπεται με βάση το χειρότερο σενάριο νέες ζημίες 7,369 δις ευρώ το 2012 και οι οποίες θα μπορούσαν να προέλθουν από την BlackRock. Ο διεθνής οίκος για λογαριασμό της ΤτΕ θα αξιολογήσει το δανειακό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών και θα αποφανθεί αν οι προβλέψεις είναι επαρκείς.
Κατά ορισμένους κύκλους οι προβλέψεις μπορεί να αυξηθούν έως και 12 δις ευρώ με βάση τα αυστηρά κριτήρια της BlackRock άρα νέες μεγάλες ζημίες για τις τράπεζες.
Οι ζημίες αυτές είναι δυνητικές και ταυτόχρονα στηρίζονται στο χειρότερο σενάριο.
Πιθανών να μην συμβεί αυτό το σενάριο αλλά δεν θα ήταν απίθανο και να συμβεί.
Ωστόσο ακόμη και με το βασικό σενάριο το 2012 αποδεικνύεται δύσκολη χρονιά για τις τράπεζες.
Το παράδειγμα της Εθνικής είναι χαρακτηριστικό.
Με βάση το βασικό σενάριο θα πετύχει κέρδη 933 εκατ ευρώ το 2011 και 654 εκατ ευρώ το 2012.
Με βάση το ακραίο σενάριο θα εμφανίσει ζημίες  770 εκατ το 2011 και ζημίες 1,842 δις ευρώ το 2012.
Τα stress tests δεν είναι τίποτε άλλο από μια δοκιμασία.
Όμως με βάση τα προηγούμενα stress tests μας έδειξε η εμπειρία ότι πολλές παραδοχές κατέστησαν γεγονός και δεν αποκλείεται να καταστεί γεγονός για τις τράπεζες και οι νέες παραδοχές των stress tests του Ιουλίου του 2011.
Οι ζημίες με βάση το χειρότερο σενάριο για τις τράπεζες κατά 12,646 δις ευρώ είναι μεν αντιμετωπίσιμες θεωρητικά αλλά ουσιαστικά ενέχουν ένα μεγάλο ρίσκο. Αν επιβεβαιωθούν ή εμφανίσουν σημάδια επιβεβαίωσης ο αντίκτυπος στις τραπεζικές μετοχές θα είναι σημαντικός.
Η αγορά δεν έχει προεξοφλήσει ζημίες 12,646 δις ευρώ από τις τράπεζες. Αν η αγορά αρχίσει να προεξοφλεί μια τέτοια προοπτική που ακόμη δεν είναι γεγονός τότε οι τραπεζικές μετοχές θα υποχωρήσουν πάνω από 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Ο κλάδος, οι τράπεζες βρίσκονται στην χειρότερη φάση της ιστορίας τους και καλούνται να ξεπεράσουν αλώβητες το haircut στο ελληνικό χρέος 21% αλλά και τις υποχρεωτικές νέες προβλέψεις στα δάνεια.

Εκτιμήσεις αποτελεσμάτων α΄6μηνου του 2011 των τραπεζών

Ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες

Α 6μηνο 2011 *

Α 6μηνο 2010

Διαφορά

Ζημίες για 2011**

Εθνική

265 / 270

146

81%

-1.200

Alpha

17 / 18

38,2

-52%

-640

Eurobank

6  ή 96

50

-0,88%

-1.100

Πειραιώς

4 / 5

10

-0,60%

-1.100

Κύπρου

135

163

-17%

150

Marfin

38  ή 88

52,6

-29%

-400

ΑΤΕ

-70 / -65

-109,9

-

-100

ΤΤ

32

-55,1

-

40

Emporiki

-610,6

-535,1

-

-750

Geniki

-180 / -190

-214,1

-

-380

Attica bank

-4

1,5

-

-20

Proton bank

- 0,5

1,01

-

-20

Σύνολο

-55

-455

-

-5.520

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

Στοιχεία που τυχόν μπορεί να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες

*A 6μηνο 2011: Περιλαμβάνονται και έκτακτα κέρδη χωρίς τις ζημίες από την αναδιάταξη των ομολόγων

Α 6μηνο 2010 : Μετά έκτακτης εισφοράς

** Ζημίες τραπεζών για το 2011 χωρίς την Blackrock

Υπάρχει ενδεχόμενο οι ελληνικές τράπεζες στο διάστημα 2011 με 2012 να εμφανίσουν ζημίες 12,6 δις ευρώ; Και όμως ναι υπάρχει….

Ζημίες για τις ελληνικές τράπεζες με βάση το δυσμενές σενάριο  των stress tests

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες

2011

2012

Εθνική

-0,770

-1,842

Alpha

-0,688

-0,920

Eurobank

-0,910

-1,415

Πειραιώς

-0,859

-0,905

ΑΤΕ

-1,060

-0,590

ΤΤ

-0,405

-0,445

Κύπρου

-0,149

-0,539

Marfin

-0,436

-0,713

Σύνολο

-5,277

-7,369

Γενικό σύνολο  12,646 δις ευρώ με βάση τα stress testsΠέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης