Μεταξύ 3,3 και 5,7 δις ευρώ η ζημία που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες από την εμπλοκή τους στην αναδιάταξη των ομολόγων – Πιθανό να εγγράψουν τις ζημίες στο 9μηνο….

 Μεταξύ 3,3 και 5,7 δις ευρώ η ζημία που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες από την εμπλοκή τους στην αναδιάταξη των ομολόγων –  Πιθανό να εγγράψουν τις ζημίες στο 9μηνο….
Σε ένα εύρος μεταξύ 3,3 και 5,7 δις ευρώ φαίνεται ότι θα κινηθεί η ζημία που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες από την συμμετοχή τους στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγο μετά το δεκαπενταύγουστο με στόχο να οριστικοποιηθεί και να υλοποιηθεί η διαδικασία της αναδιάταξης του χρέους εντός του Σεπτεμβρίου.

Αν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του Σεπτεμβρίου τότε πιθανότατα οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν τις ζημίες τους μαζί με τα αποτελέσματα 9μήνου που θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο. To αγργότερο θα εγγραφούν και θα ανακοινωθούν στην χρήση 2011 δηλαδή τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2012.
Επίσης οι τράπεζες τουλάχιστον οι μεγάλες έχουν αποφασίσει να ανακοινώσουν επίσημα το ύψος των ζημιών τους από τα ομόλογα οπότε αυτό θα μπορούσε να συμβεί προς τα τέλη Αυγούστου.
Με βάση τις διεργασίες που έχουν υπάρξει φαίνεται ότι προκύπτουν
1)Για τις ελληνικές τράπεζες δεν θα αναδιαταχθούν μόνο τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν στο AFS δηλαδή στο διαθέσιμο προς πώληση αλλά θα υπάρξει μια φόρμουλα ώστε να εμπλακούν και τα ομόλογα που βρίσκονται στα HTM δηλαδή διακράτηση μέχρι την λήξη και τα LaR το δανειακό χαρτοφυλάκιο.
Σημειώνεται ότι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες προχώρησαν σε haircut 21% στα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν στα AFS χαρτοφυλάκια τους όπως π.χ. στην περίπτωση της BNP Paribas.
Αν ίσχυε αυτή η παραδοχή και για τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή haircut μόνο στο AFS χαρτοφυλάκιο τότε η ζημία θα ήταν μόλις 1 δις ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες στο AFS χαρτοφυλάκιο  είναι 4,75 δις ευρώ έως τέλος του 2019 όταν τα αντίστοιχα συνολικά ομόλογα που λήγουν έως το τέλος του 2019 ανέρχονται στα 39,6 δις ευρώ.
2)Το δομικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών ξεκινάει από την δομή των χαρτοφυλακίων. Στο εξωτερικό οι κύριες κατηγορίες είναι το AFS διαθέσιμα προς πώληση και το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Στην Ελλάδα οι τράπεζες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers οι τράπεζες μετέφεραν σχεδόν εξολοκλήρου τα ομόλογα που κατέχουν στα HTM διακράτηση έως την λήξη και στο LaR το δανειακό χαρτοφυλάκιο.
H Εθνική π.χ. διαθέτει 1,2 δις σε AFS, στα 3,5 δις τα HTM και 7,8 δις ευρώ τα LaR.
Τι δείχνει αυτή η δομή ότι διαφέρει σημαντικά σε σχέση με την δομή πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών.
Λόγω αυτής της διαφορετικής παραμέτρου οι ορκωτοί ελεγκτές PriceWaterHouseCooper, η KPMG και Deloitte and Touche έχουν αναλάβει σε συνεργασία με τις μητρικές στο Λονδίνο και στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί να αξιολογήσουν, αποτιμήσουν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα χαρτοφυλάκια ομολόγων των τραπεζών με την ιδιαιτερότητα  ότι έχουν αυξηθεί τα HTM και LaR μέσα στο πλαίσιο της πρότασης για την εμπλοκή των ιδιωτών στην ελληνική κρίση χρέους.
Τα AFS χαρτοφυλάκια αποτιμώνται με βάση τις παραμέτρους του IFRS 39 οπότε το τοπίο είναι σχετικά ξεκάθαρο σε αντίθεση με τα HTM.
Με βάση πληροφορίες οι ορκωτοί ελεγκτές φαίνεται ότι ερμηνεύουν με μια σχετική ελαστικότητα τα χαρτοφυλάκια ομολόγων των τραπεζών και οι εισηγήσεις τους – προτάσεις τους φαίνεται να αποτελούν το μη χείρον βέλτιστο για τις τράπεζες.
Κοινώς η αποτίμηση της εμπλοκής των ελληνικών τραπεζών στην κρίση χρέους θα είναι ελέγξιμη αν τελικώς γίνει δεκτή η εισήγηση των ορκωτών ελεγκτών.
3)Την διασφάλιση ότι η διαδικασία θα είναι διαφανής και μη αμφισβητήσιμη διαφαίνεται ότι το εύρος των ζημιών που μπορεί να προκύψουν για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμώνται μεταξύ 3,3 και 5,5 δις ευρώ ενώ το χειρότερο σενάριο φθάνει στα 7 δις ευρώ.  Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθούν α) ότι στις ζημίες αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κεφάλαια που έχουν αντλήσει ή σχεδιάζουν να αντλήσουν προσεχώς και β) το γεγονός ότι όλα τα ομόλογα δεν βρίσκονται στο 100 για να υποστούν μια ζημία 21% αλλά και στις 85 και 90 μονάδες βάσης και σε αυτά τα ομόλογα το haircut είναι 5% και 10% άρα μετριάζεται η κατάσταση.
Με βάση το καλό σενάριο ή το χειρότερο κακό οι τράπεζες θα χάσουν 3,3  δις ευρώ  και με βάση το κακό σενάριο  5,7 δις ευρώ ενώ το χείριστο σενάριο είναι 7 δις ζημίες.

Ποιες είναι οι 4 επιλογές των τραπεζών

Οι 4 επιλογές δεν θα είναι προαιρετικές αλλά θα τις χρησιμοποιήσουν και τις 4 όχι ισομερώς αλλά κατά το…δοκούν.
Α)Ανταλλαγή ομολόγων με νέα εγγυημένα διάρκειας 30 χρόνων και μηδενικό κουπόνι. Την εγγύηση θα την παρέχει ο μηχανισμός EFSF πιστοληπτικής αξιολόγησης AAA. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 4% τα 5 πρώτα χρόνια, 4,5% τα έτη 6-10 και 5% τα έτη 11-30.
Β)Εξασφαλισμένο ομόλογο από τον EFSF που προσφέρεται στην ονομαστική του αξία και τη δέσμευση να μετατραπεί σε νέο ομόλογο 30 χρόνων την στιγμή που θα απαιτηθεί η εξόφληση του. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 4% τα 5 πρώτα χρόνια, 4,5% τα έτη 6-10 και 5% τα έτη 11-30.
Γ)Ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων με ένα νέο ομόλογο 30ετούς διάρκειας πληρώνοντας το 80% της αξίας των παλιών. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 6% τα 5 πρώτα χρόνια, 6,5% τα έτη 6-10 και 6,8% τα έτη 11-30.
Δ) Ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων με ένα νέο ομόλογο 15ετούς διάρκειας πληρώνοντας το 80% της αξίας του. Η τελική πληρωμή των ομολόγων θα είναι εγγυημένη μερικώς, με έως το 80% των "απωλειών" να καλύπτονται. Το ποσό θα περιορίζεται στο 40% της αξίας του νέου 15ετούς ομολόγου. Θα έχει κουπόνι 5,9%.

Το καλό και κακό σενάριο στην αποτίμηση των ομολόγων των τραπεζών

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες

Ζημίες – Καλό σενάριο

Ζημίες – Κακό σενάριο

Ομόλογα έως 2020

Core tier 1

Εθνική

0,800

2

10,471

11,9%

Alpha

0,490

0,800

4,500

9,3%

Eurobank

0,650

1,200

6,482

9%

Πειραιώς

0,300

1,1

7,143

9,4%

Κύπρου

0,100

0,200

1,155

9,2%

Marfin(εκτός)

0,200

0,500

3,100

9,1%

ATE (εκτός)

0,300

0,600

3,129

10,8%

TT(εκτός)

0,460

0,660

3,646

18,5%

Σύνολο

3,3

7

39,626

 

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr – νεότερες εκτιμήσεις

H TτΕ έχει θέσει ως ρήτρα ότι το core tier 1 πρέπει να είναι minimum  10%

ΑΤΕ, ΤΤ και Marfin δεν συμμετέχουν στην αναδιάταξη του χρέους

 

 

Το ιδανικό σενάριο για τις τράπεζες αλλά...δεν θα ισχύσει

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες

Διαθέσιμο /πώληση - AFS

Haircut

Εθνική

1,216

0,255

Alpha

1,378

0,290

Eurobank

0,142

0,030

Πειραιώς

1,137

0,240

ATE

0,800

0,168

TT

0,084

0,018

Σύνολο

4,752

1,001

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS