Είναι βιώσιμη η λύση τιτλοποίηση 1,045 δισ. και Tier 2 στα 70 εκατ με ένα στρατηγικό επενδυτή στην Attica bank; - Όχι και γιατί;

Είναι βιώσιμη η λύση τιτλοποίηση 1,045 δισ. και Tier 2 στα 70 εκατ με ένα στρατηγικό επενδυτή στην Attica bank; -  Όχι και γιατί;
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή καθώς εμπεριέχει κάποια αξία ενώ το ομόλογο των 630 εκατ δεν έχει καμία αξία.
Η Attica bank λόγω της Γενικής Συνέλευσης στις 14/12/2016 έλαβε μια απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον της καθώς ένας εκ των επτά ενδιαφερομένων funds θα αναλάβει και να επενδύσει κεφάλαια και να αξιοποιήσει τα προβληματικά δάνεια....
Η νέα διοίκηση προτάσσει την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ. ευρώ μέσω της σύστασης εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου θα ενταχθούν δύο ομόλογα ένα αξίας 415 εκατ και το δεύτερο 630 εκατ ευρώ.
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή καθώς εμπεριέχει κάποια αξία ενώ το ομόλογο των 630 εκατ δεν έχει καμία αξία.
Η Attica bank για κάποιο διάστημα θα διακρατήσει τα δύο ομόλογα και ακολούθως η εταιρία ειδικού σκοπού θα συνάψει σύμβαση 7ετούς διάρκειας για διαχείριση δανείων με την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που θα ιδρύσει η τράπεζα.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης.
Η Attica bank θα μπορεί να πουλήσει το δεύτερο ομόλογο των 630 εκατ ευρώ στην τιμή των 1 ή 2 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν.
Παράλληλα για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα η Attica bank θα εκδώσει tier 2 ύψους 70 εκατ ευρώ.
Όλο αυτό όπως έχει περιγραφεί για να αναλυθεί απλά.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα βάλει 70 εκατ για να πάρει επιτόκιο 7% με 8% και ταυτόχρονα θα αναλάβει την διαχείριση – αξιοποίηση των προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ.
Από μόνη της αυτή η διαδικασία είναι θολή.
Είναι θολή γιατί ένας στρατηγικός επενδυτής ενώ θα επενδύσει 70 εκατ για να πάρει μια ετήσια απόδοση 7% με 8% θα πάρει ταυτόχρονα και την αξιοποίηση των NPLs 1,045 δισεκ.
Στο σχήμα που έχει προταθεί έχουμε
1)Ένα ομόλογο αξίας 415 εκατ που όμως δεν έχει πραγματική αξία πάνω από 250 εκατ
2)Ένα ομόλογο 630 εκατ που έχει αξία μηδέν γι΄ αυτό θα ανακληθεί με 1 ή 2 ευρώ
3)Οι προμήθειες και τα κουπόνια που θα λαμβάνει ο στρατηγικός επενδυτής.
Με το σχήμα που προτείνεται ώστε η Attica bank να βρει τον βηματισμό της ξανά, διασφαλίζεται ότι για 1 ή 2 χρόνια ο στρατηγικός επενδυτής θα παίρνει το κουπόνι του ομολόγου και η SPV θα πληρώνει και την προμήθεια διαχείρισης.
Όμως όταν τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν και τα 415 εκατ δεν αξίζουν πάνω από 250 εκατ από την διαδικασία αξιοποίησης των προβληματικών δανείων η τράπεζα δεν θα κερδίσει τίποτε και είναι αμφίβολο εάν μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της μετά από 2 ή 3 χρόνια.
Για να τεθεί ακόμη πιο απλά ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι τα 415 εκατ του πρώτου ομολόγου αξίζουν 415 εκατ δηλαδή θα ανακτηθούν 415 εκατ και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η τράπεζα θα μπορεί μέσω αυτών των ομολόγων να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της.
Τα 70 εκατ του ομολογιακού βέβαια θα μπορούσαν να προέλθουν είτε μέσω της έκδοσης του tier 2 ή μέσω της πώλησης του 80% της εταιρίας διαχείρισης έναντι 70 εκατ ευρώ.
Έχει επιλεγεί η λύση της έκδοσης tier 2/.
Δεν θα σχολιαστεί το ηθικό στοιχείο να δίδεται και το ομολογιακό και η διαχείριση στον ίδιο στρατηγικό επενδυτή.
Η λύση που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγείρει πολλά ερωτηματικά γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα σήμερα αλλά δεν διασφαλίζει στο ελάχιστο το μέλλον…
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ανακτηθούν 415 εκατ ευρώ.
Για την Attica bank η καλύτερη λύση παραμένει η αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ ώστε να καλυφθεί και το κεφαλαιακό άνοιγμα και οι προνομιούχες μετοχές στο μέλλον.
Η αύξηση κεφαλαίου όμως δεν υιοθετείται και αντί μιας καθαρής λύσης προκρίνεται μια θολή και δυσδιάκριτη μορφή αντιμετώπισης του προβλήματος που διασφαλίζει το παρόν αλλά δεν διασφαλίζει το μέλλον.
H Attica bank διαθέτει 671 εκατ κεφάλαια αλλά η χρηματιστηριακή της αξία στα 119 εκατ ευρώ.
Η λύση με ομολογιακό tier 2 και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων δεν διασφαλίζει το μέλλον της Attica bank και σίγουρα δεν διασφαλίζει ότι η τράπεζα θα επανέλθει σε βιώσιμη κερδοφορία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS