Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

ESM: Ναι στα μεσοπρόθεσμα μέτρα στο ελληνικό χρέος αλλά από το 2018 – Όχι στο κούρεμα

tags :
ESM: Ναι στα μεσοπρόθεσμα μέτρα στο ελληνικό χρέος αλλά από το 2018 – Όχι στο κούρεμα
Τι αναφέρει σε 16 ερωτήσεις και απαντήσεις ο ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ελληνικού χρέους
Ναι στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αλλά από το 2018 επαναλαμβάνει ο ESM σε νέα ανακοίνωση του όπου διευκρινίζει πολλές παραμέτρους των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος.
Ο ESM αναλύει την επίδραση των βραχυπρόθεσμων μέτρων στο ελληνικό χρέος αλλά δεν αναφέρεται 
α)στο γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια προκύπτει επιβάρυνση στην Ελλάδα
β)για τις τράπεζες δεν είναι ουδέτερα τα μέτρα για χάνουν 750 εκατ κέρδη.


Οι ερωτήσεις – απαντήσεις του ESM

1)Πότε αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα θα λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους;

Σε δήλωσή της στις 25 Μαΐου 2016, η Ευρωομάδα ανέθεσε στον ESM να εργαστεί για μια πρώτη δέσμη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, που αναφέρονται ως βραχυπρόθεσμα μέτρα.
Οι υπουργοί ανέφεραν ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και πριν από το τέλος του τρέχοντος προγράμματος ESM (το τρίτο πρόγραμμα).
Η πρώτη αξιολόγηση έκτοτε έχει ολοκληρωθεί.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ο ESM παρουσίασε λεπτομερή σχέδια για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο Eurogroup, το οποίο συμφώνησε να υιοθετήσουν και εφαρμοστούν.
Στις 23 Ιανουαρίου του 2017, τα διοικητικά όργανα του ESM και του EFSF έλαβαν εγκρίσεις  και η εφαρμογή θα ξεκινήσει άμεσα.

2)Θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στο μέλλον για το ελληνικό χρέος;

Σε δήλωσή της, της 25ης Μαΐου 2016, η Ευρωομάδα ανέφερε επίσης μια πιθανή δεύτερη δέσμη μέτρων, αν χρειαστεί, μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ESM από την Ελλάδα.
Τα οποία ονομάστηκαν μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.
Το Eurogroup συμφώνησε σε έναν μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα σε περίπτωση που ένα πιο δυσμενές οικονομικό σενάριο εμφανιστεί στην Ελλάδα.

3)Ποιες είναι οι κατευθυντήριες αρχές για την πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους;

Το Eurogroup έχει αποκλείσει οποιαδήποτε ονομαστικό κούρεμα.
Επίσης αποφασίστηκε ότι τα μέτρα πρέπει:
να διευκολύνουν την πρόσβαση της Ελλάδας στην αγορά, προκειμένου να αντικαταστήσει την δημόσια χρηματοδότηση του χρέους από ιδιωτική χρηματοδότηση.
Να συμβάλλουν στην εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής και
Να διασφαλίσει την ευελιξία εάν στο μέλλον προκύψουν αβέβαιες εξελίξεις στην οικονομική ανάπτυξη και στα επιτόκια.

4)Ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα εφαρμοστούν;

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες βραχυπρόθεσμων μέτρων:
Εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής
Μείωση του κινδύνου επιτοκίων
Μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου για το 2017.

5)Πώς λειτουργεί η εξομάλυνση στο προφίλ αποπληρωμής του χρέους;

Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής αναφέρεται στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα, δηλαδή με το EFSF.
Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των δανείων σε αυτό το πρόγραμμα είχε αρχικά συμφωνηθεί να είναι 32,5 χρόνια.
Λόγω ενός αριθμού παραγόντων, αυτό από τότε μειώθηκε σε περίπου 28 χρόνια.
Η ωριμότητα τώρα θα επανέλθει στα έως 32,5 χρόνια, έτσι ώστε μια σειρά από αυξημένες αποπληρωμές μεταξύ 2030 και 2040 μα κατανεμηούν σε πολλά έτη.

6)Τι γίνεται με το δεύτερο μέτρο, τη μείωση του κινδύνου των επιτοκίων;

Υπάρχουν τρία διαφορετικά συστήματα για το δεύτερο μέτρο.
Η πρώτη είναι μια ανταλλαγή ομολόγων.
Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το EFSF / ESM παρείχαν δάνεια προς την Ελλάδα, συνολικού ύψους 42,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αυτά τα δάνεια δεν είχαν καταβληθεί σε μετρητά, αλλά με τη μορφή ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.
Η Ελλάδα χρησιμοποίησε τα κεφάλαια αυτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τα κεφάλαια αυτά θα ανταλλάξει η Ελλάδα με ομόλογα σταθερού επιτοκίου με μεγαλύτερη διάρκεια.
Με τα νέα ομόλογα σταθερού επιτοκίου, η Ελλάδα δεν θα έχει κίνδυνο όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται.
Οι τράπεζες δεν μπορούσαν να πωλήσουν τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου ή σταθερού επιτοκίου στην αγορά, αλλά μπορούν να τα πουλήσουν στην ΕΚΤ.
Σημειώνει ότι όσες τράπεζες έχουν πωλήσει εξαιρούνται από την ανταλλαγή.
Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το EFSF / ESM θα αγοράσουν πίσω τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου.
Αυτό θα γίνει με κεφάλαια που θα αντλήθηκαν από την αγορά.
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση, αυτής της διαδικασία θα λάβει χώρα σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης χρονικής περιόδου.
Το δεύτερο πρόγραμμα προβλέπει ότι ο ESM συνάπτει συμφωνίες swap.
Το σύστημα αυτό θα σταθεροποιήσει το συνολικό κόστος χρηματοδότησης του ESM και θα μειώσει τους κινδύνους για την Ελλάδα.
Το τρίτο σύστημα, γνωστό ως συνδυασμένη χρηματοδότηση, προβλέπει προβλέπει ότι ο ESM θα διατηρήσει το μοντέλο των σταθερών επιτοκίων για μέρος των μελλοντικών εκταμιεύσεων προς την Ελλάδα.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων που ταιριάζουν με την ωριμότητα των ελληνικών δανείων.
Οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις τρεις επιλογές.

7)Και το τρίτο μέτρο, με την παραίτηση του επιτοκιακού περιθωρίου;

Ο EFSF δεν θα απαιτήσει περιθώριο επιτοκίου για τη δόση 11,3 δισ ευρώ του δεύτερου προγράμματος που χρησιμοποιούνται.
Κανένα επιτοκιακό περιθώριο δεν βαρύνει τα δάνεια πλην ενός περιθωρίου 2% που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Αυτό θα πρέπει τώρα να μην ισχύσει ούτε το 2017.

8)Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων;

Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής αναμένεται να εφαρμοστεί στις αρχές του 2017.
Τα τρία προγράμματα για τη μείωση του κινδύνου των επιτοκίων θα συνεχιστεί στο μέτρο του δυνατού δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της σκοπιμότητα εφαρμογής.

9)Γιατί υπήρξε καθυστέρηση στο τέλος του περασμένου έτους;

Η έγκριση των μέτρων καθυστέρησε τον Δεκέμβριο του 2016, όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε για μια σειρά δαπανών του προϋπολογισμού, χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τα θεσμικά όργανα.
Η διαδικασία έγκρισης αποκαταστάθηκε μετά το Eurogroup όταν έλαβε μια επιστολή από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην συμφωνία.

10)Τι εξοικονόμηση θα φέρουν τα μέτρα για την Ελλάδα;

Όταν εφαρμοστούν πλήρως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να οδηγήσει σε σωρευτική μείωση του δείκτη  χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060, όπως έχει υπολογίσει ο ESM σε ένα βασικό σενάριο.
Αναμένονται επίσης ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες στην Ελλάδα (βλέπε ερώτηση 16) θα μειωθούν κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.
Η ανταλλαγή ομολόγων και οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης.
Δευτερογενείς επιδράσεις στις τιμές αναχρηματοδότησης της Ελλάδας θα είναι ένα πρόσθετο όφελος.
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του χρέους στην Ελλάδα.
Ωστόσο, απαιτείται προσοχή.
Η επίπτωση ορισμένων από τα μέτρα που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που ξεπερνούν τον ESM και περιλαμβάνουν το επιτοκιακό περιβάλλον και τη διαθεσιμότητα των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά να συνάψουν swaps και άλλα....

11)Υπάρχουν δαπάνες για τα μέτρα και ποιος θα τις πληρώσει;

Το προσαρμοσμένο προφίλ αποπληρωμής δεν αναμένεται να προκαλέσει κανένα κόστος.
Το κόστος της παραίτησης του περιθωρίου θα αφορά διαφυγόντα κέρδη για τον EFSF και τους μετόχους του.
Οποιεσδήποτε δαπάνες από τα τρία συστήματα για τη μείωση του κινδύνου επιτοκίου θα βαρύνουν την Ελλάδα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ανταλλαγή ομολόγων και τις συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων.
Τέτοια βραχυπρόθεσμα κόστη αντισταθμίζονται από τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα έχει η Ελλάδα.

12)Υπάρχουν κόστη για άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και ιδιαίτερα οι 4 χώρες που είχαν πρόγραμμα;

Όχι.
Το Eurogroup έθεσε ως όρο ότι οι συναλλαγές δεν θα έχουν κανένα άμεσο κόστος για τις άλλες χώρες.

13)Υπάρχουν έξοδα για τις ελληνικές τράπεζες από την ανταλλαγή των ομολόγων;

Το μέτρο αναμένεται να είναι ουδέτερο για τις ελληνικές τράπεζες και χρειάζεται η συγκατάθεσή τους για την εφαρμογή του
Επισήμανση bankingnews - Ήδη οι ελληνικές τράπεζες έχουν εγκρίνει την συμμετοχή των ομολόγων EFSF αλλά δεν είναι ακριβές ότι δεν υπάρχει επίπτωση καθώς τα διαφυγόντα κέρδη φθάνουν τα 750 εκατ ευρώ.

14)Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην στρατηγική χρηματοδότησης του ESM;

Η στρατηγική χρηματοδότησης παραμένει αμετάβλητη.
Για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν από τα μέτρα - ιδίως με την ανταλλαγή των ομολόγων και των συμφωνιών ανταλλαγής - η συνολική μακροπρόθεσμη χρηματοδότησης των δύο θεσμικών οργάνων για το 2017 αυξήθηκε σε 57 δισεκατομμύρια ευρώ από 50 δισ νωρίτερα.

15)Θα σταματήσει η έκδοση βραχυχρόνιων τίτλων;

Όχι, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν όλες οι εκδόσεις ώστε να είναι πλήρης η καμπύλης αποδόσεων.

16)Γιατί το Europgroup αποφάσισε να εξετάσει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα;

Τα μέτρα έχουν ως στόχο αντιμετωπίσουν μια γενική ανησυχία ότι οι μελλοντικές πληρωμές του χρέους θα πλήξουν τον προϋπολογισμό της Ελλάδος.  
Οι Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN), το συνολικό ποσό των χρημάτων που μια χώρα ξοδεύει σε ένα έτος σχετικά με τις πληρωμές επιτοκίων και την αποπληρωμή του χρέους, είναι το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτή.
Το Eurogroup συμφώνησε ότι, σύμφωνα με ένα βασικό οικονομικό σενάριο, στην Ελλάδα το GFN πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα για το μέσο όρο και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, μετά από αυτό.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης