Με ζημιά η πώληση του ΙΑΣΩ General από την ΙΑΣΩ – Είναι αποτιμημένο στα 56 εκατ. ευρώ

Με ζημιά η πώληση του ΙΑΣΩ General από την ΙΑΣΩ – Είναι αποτιμημένο στα 56 εκατ. ευρώ
Στα θετικά η μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου ο οποίος δύναται να υποχωρήσει στα 100 εκατ. ευρώ
Ανάσα ρευστότητας, μείωση του καθαρού δανεισμού  αλλά και ζημιές αναμένεται να γράψει από την πώληση του ΙΑΣΩ General η ΙΑΣΩ.
Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία η αποτίμηση του ΙΑΣΩ General (enterprise value) ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ (19,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο ποσοστό που κατέχει η ΙΑΣΩ).
Όμως σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου 2017, η ΙΑΣΩ General αναφέρεται με αξία κτήσης 98 εκατ. ευρώ και αν αφαιρεθούν οι απομειώσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ μένει καθαρή αξία 56 εκατ. ευρώ.
Ήδη δηλαδή υπάρχει μία διαφορά της αποτίμησης που έγινε με αυτήν που αναγράφεται στη λογιστική κατάσταση.
Ερώτημα είναι ποια ακριβώς θα είναι η ζημιά, αφού οι απόψεις των αναλυτών διίστανται.
Αναλυτές σημειώνουν πως τίμημα ύψους 19,4 εκατ. ευρώ θα επιφέρει μεγάλη ζημιά εξαιτίας της αξίας του ΙΑΣΩ General με την οποία έχει περαστεί στη λογιστική κατάσταση (56 εκατ. ευρώ), ήτοι περίπου 35,5 εκατ. ευρώ.
Άλλοι αναλυτές αναφέρουν πως η πώληση γίνεται με βάση το enterprise value άρα η ζημιά θα είναι της τάξης των 9 εκατ. ευρώ περίπου και τονίζουν πως η πώληση έγινε με EV/EBITDA 11 φορές, αριθμοδείκτης που δείχνει ότι το τίμημα είναι εξαιρετικά υψηλό.
Σημειώνεται πως από τις ανακοινώσεις της εταιρείας δεν γίνεται σαφές πως θα γίνει η πώληση, αφού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση.
Πηγές στην εταιρεία σημειώνουν πως θα υπάρξει ζημιά αλλά δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η συμφωνία και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές.
Στο τέλος εξαμήνου η καθαρή θέση του ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανερχόταν στα 105,2 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν στα 149 εκατ. ευρώ.
Αν γίνει μία υπόθεση με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η καθαρή θέση μετά την πώληση η θα είναι κοντά στα 70 εκατ. ευρώ στο κακό σενάριο και στα 97 εκατ. ευρώ στο ήπιο σενάριο.
Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, το ΙΑΣΩ General είχε στο τέλος του 2016 δανεισμό 27,3 εκατ. ευρώ τον οποίο αναλαμβάνει ο αγοραστής ενώ μπαίνουν στα ταμεία και περίπου 20 εκατ. ευρώ άρα θα υποχωρήσει ο καθαρός δανεισμός κοντά στα 100 εκατ. ευρώ σε κάθε σενάριο.
Με το σενάριο της μεγάλης δεν αλλάζει ο συντελεστής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια) και παραμένει στο 1,42, ενώ με το ήπιο έρχεται σε πολύ λογικά επίπεδα.  
Το ΙΑΣΩ General το 2016 είχε ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ και έσοδα 32,7 εκατ. ευρώ.
Από το σύνολο των 1744 εργαζομένων του ομίλου στο ΙΑΣΩ General εργάζονταν 507.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS