Alpha Αστικά Ακίνητα: Οι ελπίδες για δικαστική δικαίωση και η αποτίμηση των 83 εκατ. όταν το ταμείο έχει 70 εκατ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Οι ελπίδες για δικαστική δικαίωση και η αποτίμηση των 83 εκατ. όταν το ταμείο έχει 70 εκατ.
Σχεδόν δωρεάν παρέχονται τα ακίνητα στους μετόχους της εισηγμένης αφού στην τιμή διαπραγμάτευσης αντιστοιχούν περίπου τα ταμειακά διαθέσιμα ανά μετοχή
Στα 70 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Alpha Αστικά Ακίνητα σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση εξαμήνου ενώ στο ταμπλό του ΧΑ η αποτίμηση ανέρχεται στα 83 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει 29 ακίνητα (23 στην Ελλάδα, 4 στη Σερβία και 2 στη Βουλγαρία) με λογιστική αξία 68 εκατ. ευρώ η οποία σύμφωνα με την εταιρεία δεν διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία.
Η εισηγμένη εμφάνισε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας (586 χιλ. ευρώ από ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ) καθώς στο περσινό εξάμηνο είχε λάβει πρόβλεψη ύψους 8 εκατ. ευρώ για επίδικες διαφορές.
Σύμφωνα όμως με την εταιρεία οι πιθανότητες να αποζημιωθεί η θυγατρική δια της επιδικάσεως ποσού που αντιστοιχεί στις επωφελείς δαπάνες και στην αύξηση της αξίας του ακινήτου είναι λίαν αυξημένες.
Πιο αναλυτικά, η θυγατρική, CHARDASH TRADING E.O.O.D. στη Σόφια Βουλγαρίας, έχει  δικαστική εκκρεμότητα µε την Ακαδημία Επιστημών Σόφιας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η Ακαδημία άσκησε κατά της θυγατρικής διεκδικητική αγωγή στα Πολιτικά ∆ικαστήρια της Σόφιας, µε την οποία διεκδίκησε την ιδιοκτησία του οικοπέδου όπου βρίσκεται το ακίνητο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας αποκατάστασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των παλαιών ιδιοκτητών.
Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο της Σόφιας µε απόφασή του που εκδόθηκε το έτος 2015.
 Σε συνέχεια, η Ακαδημία άσκησε έφεση κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως.
Το Εφετείο εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 31/6.1.2016 απόφασή του, µε την οποία απέρριψε την ένσταση της Chardash Trading E.O.O.D για την καλόπιστη και µε νόμιμο τίτλο κτήση του ακινήτου και έκανε δεκτή την έφεση και την αγωγή της Ακαδημίας Επιστημών Σόφιας, αναγνωρίζοντας την επικαλούμενη κυριότητα της επί του επίδικου οικοπέδου.
Συγχρόνως, όμως, αναγνωρίζοντας την Chardash Trading E.O.O.D ως καλόπιστο επενδυτή, υποχρέωσε την Ακαδημία Επιστημών Σόφιας να καταβάλει προς αυτήν τις δαπάνες βελτιώσεως στις οποίες προέβη επί του ακινήτου, ύψους BGΝ 43.615.553 (περίπου 22 εκατ. Ευρώ) και αποφάσισε ότι η Chardash Trading E.O.O.D δικαιούται να διατηρήσει τη χρήση του οικοπέδου και του ακινήτου έως την καταβολή του ανωτέρου ποσού από την Ακαδηµία Επιστηµών Σόφιας.
Κατά της αποφάσεως αυτής η Chardash Trading E.O.O.D άσκησε Αίτηση Αναιρέσεως ενώπιον του Βουλγαρικού Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου.
Αίτηση Αναιρέσεως άσκησε επίσης και η Ακαδηµία Επιστηµών Σόφιας, κατά του σκέλους της αποφάσεως, το οποίο την υποχρέωνε στην καταβολή των δαπανών βελτιώσεως του ακινήτου.
Το Βουλγαρικό Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, κατά το στάδιο του παραδεκτού, απέρριψε αναιτιολόγητα, ως απαράδεκτη, την Αίτηση Αναιρέσεως της Chardash Trading E.O.O.D, ενώ αντιθέτως έκανε δεκτή την Αίτηση Αναιρέσεως της Ακαδηµίας Επιστηµών Σόφιας, µε την υπ’ αρ. 331/30.5.2016 απόφασή του και προσδιορίστηκε η εκδίκαση αυτής για την δικάσιµο της 12.10.2016.
Συζητηθείσης της υποθέσεως την 12.10.2016, το Βουλγαρικό Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, µε την 199/14.11.2016 απόφασή του, ακύρωσε ως εσφαλµένη και αθεµελίωτη την προαναφερθείσα υπ’ αρ. 31/6.1.2016 απόφαση του Εφετείου Σόφιας, κατά το σκέλος της µε το οποίο δέχθηκε την ένσταση του δικαιώµατος επίσχεσης της Chardash Trading E.O.O.D. επί του ακινήτου, µέχρι την καταβολή αποζηµιώσεως για τις διενεργηθείσες επ’ αυτού επωφελείς δαπάνες ποσού ΒGN 43.615.553 και παρέπεµψε την υπόθεση στο Εφετείο για την διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης και τη συλλογή αποδείξεων, σε σχέση µε το ύψος των επωφελών δαπανών και της αύξησης της αξίας του ακινήτου και την επανεκδίκαση της υποθέσεως µε διαφορετική σύνθεση.
Το Εφετείο όρισε πραγµατογνώµονα, υπόψη του οποίου τέθηκαν όλα τα τεκµήρια των δαπανών που κατέβαλε η “Chardash Trading” για την ανέγερση του κτηρίου και ο οποίος, στις 29.5.2017, παρουσίασε το πόρισµά του στο Εφετείο, προσδιορίζοντας την αξία των βελτιώσεων στα BGN 38 εκατ. και του οικοπέδου στα BGN 3 εκατ..
Επιπλέον, και κατόπιν αιτήματος της Ακαδημίας διορίσθηκαν τρεις πρόσθετοι ανεξάρτητοι εκτιμητές για την εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου.  
Για το σύνολο της χρήσης η διοίκηση εκτιμά πως ο όμιλος θα έχει κέρδη με τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και εκμισθώσεις να αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση στο δεύτερο εξάμηνο σε σύγκριση με το πρώτο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS