ΕΚΤ: Σε πρόστιμα 160 δισ ευρώ ή το 1/3 των καθαρών κερδών των ευρωπαϊκών τραπεζών

ΕΚΤ: Σε πρόστιμα 160 δισ ευρώ ή το 1/3 των καθαρών κερδών των ευρωπαϊκών τραπεζών
Από το 2008 έως το 2015, οι ευρωπαϊκές τράπεζες σχημάτισαν προβλέψεις ύψους 160 δισ. δολαρίων για δικαστικές δαπάνες
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν διαθέσει το ένα τρίτο των καθαρών κερδών τους, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με δικαστικές διαμάχες, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Recent trends in euro area banks' business models and implications for banking sector stability).
Από το 2008 έως το 2015, οι ευρωπαϊκές τράπεζες σχημάτισαν προβλέψεις ύψους 160 δισ. δολαρίων για δικαστικές δαπάνες, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των καθαρών κερδών τους στην περίοδο αυτή.
Για κάποιες μεγάλες τράπεζες - όπως τη γερμανική Deutsche Bank, την ελβετική UBS και τη βρετανική Lloyds - οι προβλέψεις ήταν πολύ μεγαλύτερες από τα καθαρά κέρδη τους στο παραπάνω διάστημα.
Η μελέτη της ΕΚΤ προσθέτει ότι η τάση αυτή πιθανόν θα συνεχισθεί, με τις τράπεζες να έχουν σχηματίσει νέες προβλέψεις ύψους 50 δις δολαρίων στο τέλος του 2015. Το ήμισυ σχεδόν του ποσού αυτού σχηματίσθηκε από βρετανικές τράπεζες.
«Παρά τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων και των διακανονισμών που έχουν γίνει έως σήμερα, το αναμενόμενο κόστος από κακοδιαχείριση στο παρελθόν παραμένει σημαντικό.
Αυτό πιθανόν να υποδηλώνει περαιτέρω πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων», αναφέρει η ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS