Από τα αεροσκάφη στον… Χουρδάκη για οικονομική διάσωση η οινοποιία Μαλαματίνα

Από τα αεροσκάφη στον… Χουρδάκη για οικονομική διάσωση η οινοποιία Μαλαματίνα
Η συμφωνία με τις τράπεζες και η πολύχρονη αντιδικία που ανέδειξε κακουργήματα και έστειλε την εταιρία που παράγει την ιστορική ρετσίνα λίγο πριν τα βράχια
Επιδείνωση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της οινοποιίας Μαλαματίνας γνωστή κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα για τη ρετσίνα της, που συμπλήρωσε τα 123 χρόνια λειτουργίας στην ελληνική αγορά.
Η Μαλαματίνα, ήρθε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με την αντιδικία που προέκυψε στο εσωτερικό της το 2014 με την άσκηση αγωγής του Κωνσταντίνου Μαλαματίνα κατά της -τότε- εν διαστάσει συζύγου του, Αικατερίνης Τιάλιου-Μαλαματίνα, η οποία για μια περίοδο έλεγξε την πλειοψηφία ολόκληρου του ομίλου και έθεσε εκτός διοίκησης τον πρώην σύζυγό της.
Το 2016 το Εφετείο Θεσσαλονίκης τάχθηκε με απόφασή του υπέρ του Κωνσταντίνου Μαλαματίνα, ενώ η συζυγός του προσέφυγε στον Άρειο Πάγο.
Τον Ιούλιο του 2018, με απόφαση του ο Άρειος Πάγος απέρριψε την ασκηθείσα από την Αικατερίνη Τιάλιου-Μαλαματίνα αίτηση αναιρέσεως.
Ο Κ. Μαλαματίνας έχει καταθέσει κατά της Αικατερίνης Τιάλιου-Μαλαματίνα και λοιπών προσώπων μηνύσεις για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της απάτης σε βαθμό κακουργήματος και τα παραπάνω πρόσωπα παραπέμφθηκαν να δικαστούν ως κατηγορούμενοι για τα παραπάνω αδικήματα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.
Η πολύχρονη αντιδικία είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την οινοποιία με αποτέλεσμα η οικονομική εικόνα της εταιρείας να επιβαρύνεται.
Στις 31-10-2017 υπεγράφη η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ», µε τις πιστώτριες τράπεζες.
Από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, και µε τη σύµφωνη γνώµη των πιστωτριών τραπεζών, ορίστηκε CRO (Chief Restructuring Officer) ο κος Μιχάλης Χουρδάκης, της Ernst & Young.
Από τον Αύγουστο 2018 η διοίκηση υλοποιεί το προταθέν από την Ernst & Young σχέδιο λειτουργικής αναδιάρθρωσης δεκαοκτάµηνης διάρκειας (6ος/2018-12/2019), µε στόχο την δραστική µείωση των λειτουργικών δαπανών, στο πλαίσιο της οποίας επετεύχθη µείωση του µικτού µισθοδοτικού κόστους κατά 20% από 1/3/2019 και µειώθηκε το πλεονάζον προσωπικό από 1/1/2018 έως 30/11/2018 κατά 23 εργαζόµενους (Συνταξιοδότηση, Απόλυση, Οικειοθελής αποχώρηση, Εθελούσια).
Σοβαρή παράµετρος επιτυχίας και άρα αποτελεσµατικότητας των µέτρων µείωσης του λειτουργικού κόστους αποτελούσε η κατά το δυνατόν κάλυψη πρώτων υλών (σταφυλιών) σε ποσοστό πάνω από 70% των συνολικών αναγκών παραγωγής κρασιού.
Ενόψει αυτού τον Αύγουστο 2018 η ∆ιοίκηση υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες αίτηµα χρηµατοδότησης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες αγοράς σταφυλιών του Σεπτεµβρίου 2018, µε προταθείσα εγγύηση τη σύσταση ενεχύρου επί των ποσοτήτων κρασιού που θα παράγονταν.
Για το αίτηµα αυτό δεν υπήρξε άµεση ανταπόκριση και εν τέλει η απάντηση ήλθε µε µεγάλη καθυστέρηση στα τέλη Σεπτεµβρίου 2018, οπότε η διοίκηση υποχρεώθηκε και λόγω περιορισµένης παραγωγής σε περιορισµένη αγορά σταφυλιών, γεγονός που την υποχρέωσε να προµηθευτεί γλεύκος και εν συνεχεία έτοιµο κρασί, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για το 2019 σε τιµές όµως πολύ υψηλότερες του σταφυλιού.
Σύμφωνα με την διοίκηση της Μαλαματίνας, σηµαντική αρνητική παράµετρος της πορείας της εταιρίας στη χρήση του 2018 εξακολουθούσε να είναι ο επιβληθείς από 1/1/2016 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί του κρασιού.
Συγκεκριµένα, η επιβολή του ΕΦΚ από 1-1-2016 µέχρι 31-12-2018 στο παραγόµενο και διανεµόµενο την εταιρία προϊόν «Ρετσίνα», ένα πολύ καλής ποιότητας λαϊκό κρασί, µε την έννοια ότι απευθύνεται  κυρίως στα λαϊκά στρώµατα της κοινωνίας µας, το διαθέσιµο εισόδηµα των οποίων συρρικνώθηκε στην περίοδο της κρίσης, επέφερε απρόβλεπτες και δυσµενείς συνέπειες στις ετήσιες πωλήσεις µας (τζίρο).
Παράλληλα ο ΕΦΚ οδήγησε στην αύξηση του κόστους παραγωγής χωρίς τη δυνατότητα ανάλογης αύξηση της λιανικής τιµής του κι αυτό είχε ως αρνητική συνέπεια την αύξηση της παράνοµης διακίνησης οίνου στη χώρα µας σε ποσοστά από 52,8% σύµφωνα µε την µελέτη/ανακοίνωση της 17/12/2017 του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ελλάδος και των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων «Ελαιόλαδου & Ελιάς», «Μελιού & Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης», «Αµπέλου & Οίνου», έως και πάνω από 70% και τη συνακόλουθη κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων από τα νόµιµα οινοποιεία. Μέχρι την επιβολή του ΕΦΚ η παράνοµη διακίνηση εκτιµιούνταν σε ποσοστό, όχι πάνω από 25% των διακινούµενων ποσοτήτων.
Η παραπάνω άποψη και θέση της διοίκησης επιβεβαιώνεται και από την αυξητική πορεία των πωλήσεων από 1/1/2019, ταυτόχρονα µε την κατάργηση του ΕΦΚ από 1-1-2019, αύξηση που στο 1ο τετράµηνο 2019 κυµαίνεται σε ποσοστό 15%.
Για το 2018 ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 13.582.795,61 ευρώ, έναντι 14.448.792,68 ευρώ κατά την
προηγούµενη εταιρική χρήση.
Τα µετά από φόρους αποτελέσµατα χρήσεως διαµορφώθηκαν σε ζηµίες (-3.168.212,14) ευρώ, έναντι
ζηµιών (-1.965.177,03) ευρώ κατά την προηγούµενη εταιρική χρήση.
Οι συνολικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Eταιρίας ανήλθαν στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε 43.869.518,03 ευρώ.
Στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας αναφέρεται ότι «η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και standstill agreement, αύξηση πιστωτικού ορίου, μείωση επιτοκίων και, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των δαπανών θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Επίσης η επιδιωκόµενη αναδιάρθρωση του τραπεζικού
δανεισµού σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση του προγράµµατος περικοπής δαπανών και τη επιλεκτική συµµετοχή συνεργατών στον επερχόµενο τρύγο συνιστούν τους βασικούς παράγοντες που αναµένεται να την οδηγήσουν θετικά λειτουργικά αποτελέσµατα EBITDA το 2019 έπειτα από αρκετά έτη».
Στις ενέργειες για ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιλαμβάνεται το αεροσκάφος.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS