Moody’s: Η αρνητική δημοσιονομική δυναμική οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα στο έλλειμμα των ΗΠΑ

Moody’s: Η αρνητική δημοσιονομική δυναμική οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα στο έλλειμμα των ΗΠΑ
Moody’s: Η αρνητική δημοσιονομική δυναμική οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα στο έλλειμμα των ΗΠΑ, εξουδετερώνοντας τη δημοσιονομική ισχύ της χώρας
Την εκτίμηση πως η αρνητική δημοσιονομική δυναμική οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα το έλλειμμα των ΗΠΑ, εξουδετερώνοντας τη δημοσιονομική ισχύ της χώρας, αναφέρει σε report του ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.
Όπως αναφέρει στο report της Moody’s, στις 7 Οκτωβρίου, το Αμερικανικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) δημοσίευσε τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 2019 (που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019).
Οι αρχικές εκτιμήσεις της αντιπροσωπευτικής αντιπροσωπείας δείχνουν ότι το έλλειμμα της κυβέρνησης διευρύνθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά και έφτασε τα 984 δισ. δολάρια (4,7% του ΑΕΠ) από 779 δισεκατομμύρια δολάρια (3,9% του ΑΕΠ) για το οικονομικό έτος 2018.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα του έτους 2019 είναι το μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ από το 2012, ενισχύοντας την προσδοκία της Moody’s  για συνεχιζόμενη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ΗΠΑ, συμβάλλοντας στη σταδιακή μείωση της δημοσιονομικής ισχύος της χώρας κατά τα προσεχή έτη.
Η αύξηση του χρεωστικού επιτοκίου, η αυξανόμενη πίεση των δαπανών από τα υποχρεωτικά προγράμματα δαπανών που σχετίζονται με την ηλικία, η εισροή θα οδηγήσει σε ελλείμματα τα επόμενα χρόνια.
Χωρίς ουσιώδη αλλαγή στη δημοσιονομική πολιτική, η συνεχιζόμενη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα ωθήσει το χρέος και τα βάρη των τόκων σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, τα οποία τελικά θα επηρεάσουν αρνητικά το πιστωτικό προφίλ των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.
Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών υπερέβη την εισροή εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2019 πιο ψηλά.
Σύμφωνα με το CBO, οι ομοσπονδιακές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,1%, με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες να φθάσουν στο 21% του ΑΕΠ, από 20,3% στο δημοσιονομικό 2018.
Οι υψηλότερες δαπάνες οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 5,9% των δαπανών για τα μεγαλύτερα υποχρεωτικά προγράμματα και Medicaid), αύξηση 7,8% των δαπανών για την κάλυψη των ζημιών και αύξηση του καθαρού επιτοκίου κατά 14% επί του αυξημένου χρέους της κυβέρνησης.
Παρόλο που τα ομοσπονδιακά έσοδα το φθινόπωρο του 2019 αυξήθηκαν κατά 4% σε ονομαστικούς όρους, μειώθηκαν στο 16,4% ως μερίδιο της οικονομίας από 16,5% στο φορολογικό 2018.
Οι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των κρατικών εσόδων, αυξήθηκαν μόνο κατά 2,0% (περίπου το 35% των εσόδων). Συνολικά, εκτιμούμε ότι οι σημαντικές υποχρεωτικές δαπάνες του προγράμματος και η χαμηλή αύξηση του φόρου εισοδήματος προστίθενται περίπου στο 0,24 και 0,21 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, στο έλλειμμα του δημοσιονομικού έτους 2019 ή περίπου στο ήμισυ της συνολικής αύξησης .
Άλλες υποχρεωτικές και διακριτικές δαπάνες, σε συνδυασμό με υψηλότερες δαπάνες για τόκους και άμυνα, οδήγησαν το άλλο μισό της αύξησης (βλ. Παράρτημα 1).

Image

Η Moody’s αναμένει να διατηρηθεί η δυσμενή δημοσιονομική δυναμική των ΗΠΑ.
Στον τομέα των δαπανών, η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και η αυξανόμενη επιβάρυνση θα προκαλέσουν σημαντικές υποχρεωτικές δαπάνες για το πρόγραμμα και πληρωμές εξυπηρέτησης του χρέους. Πράγματι, το CBO προβλέπει ότι τα προγράμματα δικαιωμάτων θα αυξηθούν αμείωτα κατά την επόμενη δεκαετία σε σχέση με την οικονομία, με τις δαπάνες της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Medicare να αυξάνονται ταχύτερα (βλέπε γράγφημα 2).
Ταυτόχρονα, στο 16,4% του ΑΕΠ, η πρόσληψη εσόδων είναι πολύ χαμηλότερη τόσο από τον αμερικανικό μακροπρόθεσμο μέσο όρο 17,4%, όσο και από τον μέσο όρο 17,9% σε έτη κατά τα οποία η οικονομία αυξανόταν στο επίπεδο ή πάνω από το δυναμικό.
Αυτό, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις μας ότι οι διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ το 2025, πιθανόν να καταστούν μόνιμες, υποδηλώνει ότι η αύξηση των εσόδων θα συνεχίσει να υστερεί στην αύξηση των δαπανών.

Image

Χωρίς εν μέρει αντισταθμιστικά μέτρα, η Moody’εκτιμάει ότι αυτή η δυσμενής δημοσιονομική δυναμική θα έχει ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού να υπερβεί το 6% του ΑΕΠ κατά το οικονομικό έτος 2029 (βλέπε γράφημα 4), οδηγώντας το χρέος και τα τοκοχρεολύσια του δημοσίου σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Image

Καθώς η δημοσιονομική δύναμη επιδεινώνεται, η εξαιρετική οικονομική ισχύς της χώρας και οι μοναδικοί ρόλοι του αμερικανικού δολαρίου και της αγοράς ομολόγων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα επικεντρωθούν όλο και περισσότερο στη διατήρηση του πιστωτικού προφίλ της (Aaa).
Παρόλα αυτά, το εν λόγω προφίλ δεν θα παραμείνει ανοσοποιημένο στις πιέσεις της διαβάθμισης ελλείψει μεταβολών στη δημοσιονομική πολιτική τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να μειωθεί η δημοσιονομική έλλειψη της κυβέρνησης και να σταθεροποιηθεί το χρέος της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS