Οι οικονομικές αναταράξεις στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» και οι τρύπες του ισολογισμού

Οι οικονομικές αναταράξεις στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» και οι τρύπες του ισολογισμού
Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για μια ακόμα φορά να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις την ερχόμενη Δευτέρα (14/10)
Καζάνι που βράζει θυμίζει η Αυγή καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην καταβολή μισθοδοσίας που φτάνουν τον ενάμιση μήνα χωρίς να υπολογίζονται συσσωρευμένες οφειλές μισθών που χρονίζουν.
Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για μια ακόμα φορά να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις την ερχόμενη Δευτέρα αν δεν εξοφληθεί τουλάχιστον ένας μισθός όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί ο Διευθυντής κ. Τσέκερης.
Η εταιρία υποτίθεται ότι αναδιαρθρώθηκε μαζί με το Ρ/Σ στο Κόκκινο αλλά οι οικονομικές καταστάσεις του 2018 παραπέμπουν σε τραγική οικονομική κατάσταση αλλά και συνεχίζουν να δημιουργούν ερωτήματα.
Η καθαρή θέση της εταιρίας ήταν αρνητική κατά περίπου 4 εκ ευρώ ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις ξεπερνούν τα 2 εκ ευρώ όταν ο κύκλος εργασιών ήταν 1,6 εκ ευρώ ( με καθαρή ζημία 1 εκ ευρώ ) γεγονός που εξηγείται από τον ορκωτό που αναφέρει ότι υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση 1,3 εκ ευρώ από προηγούμενες χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε απομείωση κατά τουλάχιστον 1 εκ ευρώ.
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός στον ισολογισμό εμφανίζονται λοιπές υποχρεώσεις 3,5 εκ ευρώ.
Πρόκειται  για ποσά αγνώστου προελεύσεως που σε προηγούμενες χρήσεις εμφανίζονταν σε σημαντικό ποσοστό με τρόπο μη σύννομο ως προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου αλλά ο ορκωτός μάλλον δεν είχε αρκετή παρατηρητικότητα.
Η ΑΥΓΗ επίσης με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις οφείλει περί τα 1,3 εκ ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ποσό που ξεπερνά το 80% του ετήσιου κύκλου εργασιών της και δείχνει τη αδυναμία καταβολής τους.
Η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει παρά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 εκ ευρώ που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και η οποία όπως φαίνεται δεν άλλαξε τα δεδομένα της εταιρίας.
Και αυτό παραπέμπει σε λογιστική τακτοποίηση κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων κυρίως παρά εισροή φρέσκου χρήματος.
Η λογιστική τακτοποίηση όπως είναι προφανές δεν μπορεί ούτε να «γυρίσει» την εταιρία σε θετική καθαρή θέση αλλά ούτε και να μεταβάλλει την αρνητική οικονομική κατάσταση.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS