Όσες τράπεζες σχεδιάζουν να μην χρησιμοποιήσουν τον Ηρακλή για τα NPEs να αιτιολογήσουν τους λόγους στους μετόχους - επενδυτές

Όσες τράπεζες σχεδιάζουν να μην χρησιμοποιήσουν τον Ηρακλή για τα NPEs να αιτιολογήσουν τους λόγους στους μετόχους - επενδυτές
Όμως τράπεζες χρησιμοποιήσουν τον Ηρακλή θα στείλουν θετικά μηνύματα στην αγορά - Όσες δεν το χρησιμοποιήσουν θα πάρουν το ρίσκο δημιουργώντας σκιές τόσο για την κεφαλαιακή τους επάρκεια...
Ένα ακόμη εργαλείο προστέθηκε στην προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια και ανοίγματα τα οποία φθάνουν στα 75 δισεκ. ή 43% του συνόλου των δανείων.
Το σχέδιο Ηρακλής ή σχήμα προστασίας ενεργητικού που εφαρμόστηκε στην Ιταλία εγκρίθηκε και στην Ελλάδα με στόχο να τιτλοποιηθούν έως 30 δισεκ. NPEs, να εκδοθούν ομόλογα και το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί τα ασφαλέστερα ομόλογα των τιτλοποιήσεων τα senior bond έως και ύψους 9 δισεκ.
Τα senior bond θα αντιστοιχούν στο 30% περίπου των συνολικών ομολόγων που θα εκδοθούν από τις τράπεζες.
Το σχέδιο Ηρακλής δεν είναι το θαύμα που θα οδηγήσει τις τράπεζες στο 3,5% τα προβληματικά ανοίγματα (NPEs) αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο που οι τράπεζες που διαθέτουν κεφάλαια και λιγότερα «κακά» προβληματικά δάνεια θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.

Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που έχουν νόημα να απαντηθούν
1)Ποιες τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής
2)Τι θα συμβεί εάν κάποια ή κάποιες τράπεζες δεν χρησιμοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής;

Απαντήσεις

Οι τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής με βάση σειρά προτεραιότητας είναι
Πειραιώς
Eurobank
Εθνική τράπεζα
Alpha bank
Πρακτικά όλες οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής για τα προβληματικά ανοίγματα καθώς στόχος μπορεί να μην είναι τα 30 δισεκ. αλλά 15 με 20 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχέδιο Ηρακλής.
Αυτό σημαίνει ότι οι εγγυήσεις δεν θα φθάσουν στα 9 δισεκ. για τα senior bond των τραπεζών αλλά τα 5-6 δισεκ.
Τι θα συμβεί όμως εάν κάποιες τράπεζες δεν χρησιμοποιήσουν το σχέδιο Ηρακλής;
Το βασικό σενάριο θέλει όλες οι τράπεζες να χρησιμοποιούν το σχέδιο Ηρακλής ακόμη και αυτές που διαμαρτύρονται.
Όμως τράπεζες όπως η Eurobank στην αρχική φάση για την τιτλοποίηση του Cairo των 7,2 δισεκ. δεν είναι σαφές εάν ενδείκνυται να τον χρησιμοποιήσουν τον Ηρακλή
Η Eurobank έχει ανακοινώσει ότι τα mezzanine bond – μεσαία ομόλογα μη εξασφαλισμένα – θα τα δώσει ως bonus στους μετόχους της.
Εάν ενταχθεί στο σχήμα Ηρακλής τέτοιο bonus δεν μπορεί να χορηγήσει στους μετόχους της.
Προφανώς και η Eurobank θα μπορούσε να τιτλοποιήσει δεύτερο πακέτο προβληματικών ανοιγμάτων NPEs και αυτό να ενταχθεί στο σχέδιο Ηρακλής.
Όσες τράπεζες αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν τον νέο νόμο που θα κατατεθεί έως τέλη Οκτωβρίου 2019 δηλαδή το σχέδιο Ηρακλής θα πρέπει να πείσουν την χρηματιστηριακή αγορά και τους μετόχους τους
-Ότι θα υιοθετήσουν κάποια άλλη λύση πιο αποτελεσματική από τον Ηρακλή
-Επίσης υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος οι αγορές να θεωρήσουν την μη είσοδο στον νόμο ως αδυναμία για τους εξής λόγους
-Οι τιτλοποιήσεις απαιτούν επαρκείς προβλέψεις στα προβληματικά δάνεια.
Εάν οι προβλέψεις δεν είναι επαρκείς – που δεν είναι επαρκείς – οι τράπεζες πρέπει να δαπανήσουν κεφάλαια, να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις.
Επίσης στο νόμο που αφορά το σχέδιο Ηρακλής θα μπορούν να εντάσσονται NPEs με ελάχιστη πιστοληπτική ικανότητα ΒΒ- και υψηλότερα.
Πιο χαμηλά δεν μπορούν να ενταχθούν γιατί δεν θα δίδεται η κρατική εγγύηση.
Όσες τράπεζες αποφασίσουν να μην ενταχθούν στον νόμο για το σχέδιο Ηρακλής θα περάσουν ένα μήνυμα στις αγορές, τους μετόχους και τους διεθνείς επενδυτές, είτε ότι δεν έχουν κεφάλαια, είτε ότι δεν έχουν καλής ποιότητας προβληματικά δάνεια.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις μετοχές των τραπεζών.
Η ένταξη των τραπεζών στο σχέδιο Ηρακλής θα θεωρηθεί credit positive γιατί θα αποδείξει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν και κεφάλαια και επαρκείς προβλέψεις για τα προβληματικά τους δάνεια.
Οι τράπεζες διαμαρτύρονται – και έχουν δίκιο – ότι δεν είναι ορθό να προκαταβάλλουν τους τόκους των εγγυήσεων.
Με βάση τον σχεδιασμό για την τιτλοποίηση θα δημιουργηθεί ένα SPV μια εταιρία ειδικού σκοπού στο οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλουν τους τόκους των εγγυήσεων.
Η πρόταση που εξετάζεται είναι λογιστικά να εμφανίζονται εφάπαξ οι τόκοι όλης της περιόδου – διάρκειας των εγγυήσεων και να εγγράφονται στην πρώτη χρήση αλλά να καταβάλλονται τμηματικά.
Π.χ. εάν μια τράπεζα για 5 χρόνια πρέπει να καταβάλλει 250 εκατ σε τόκους για τις εγγυήσεις ή 50 εκατ ετησίως, λογιστικά θα εμφανίσει στην πρώτη χρήση π.χ. το 2020 ότι επιβαρύνεται με 250 εκατ αλλά θα τα καταβάλλει τμηματικά 50 εκατ κάθε χρόνο για 5 χρόνια.

Συμπέρασμα

Η χρήση του σχεδίου Ηρακλής από τις τράπεζες είναι προαιρετική όχι υποχρεωτική.
Όμως όσες το χρησιμοποιήσουν θα στείλουν θετικά μηνύματα στην αγορά.
Όσες δεν το χρησιμοποιήσουν θα πάρουν το ρίσκο δημιουργώντας σκιές τόσο για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όσο και για την ποιότητα των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS