ΟΤΕ: Στο 1,515% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,515% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
O OTE κατέχει 7.271.005 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,515% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 1,515% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ("ΟΤΕ Α.Ε." ή "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 08/10/2019, αγόρασε 32.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,7307 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €407.381,15, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.271.005 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,515% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS