Προϋπολογισμός 2020: Έσοδα 60 εκατ. ευρώ από ελέγχους σε μισθώσεις τύπου Airbnb

Προϋπολογισμός 2020: Έσοδα 60 εκατ. ευρώ από ελέγχους σε μισθώσεις τύπου Airbnb
Στον Προϋπολογισμό στα 1,2 δις ευρώ ανέρχονται τα μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας μαζί με τις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες
Ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (τύπου Airbnb) με επιπλέον έσοδα 60 εκατ. ευρώ, προβλέπει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2020 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που κατατέθηκε στη Βουλή.
Στον Προϋπολογισμό στα 1,2 δις ευρώ ανέρχονται τα μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας μαζί με τις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Βασίζεται σε ρυθμό ανάπτυξης 2,8% το 2020 (από 2% φέτος) και σε ισχυρή άνοδο των επενδύσεων κατά 13,4% τον επόμενο χρόνο (από 8,8% φέτος).
Δίνεται επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και και στην επιτάχυνση επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια.
Όπως επισημαίνεται η ταχύτερη εκκαθάριση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού. Kαθώς και στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων (επιπλέον έσοδα 50 εκατ. ευρώ).

Τι προβλέπεται μεταξύ άλλων
- Μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019 (κόστος 566 εκατ. ευρώ).
- Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5% (κόστος 69 εκατ. ευρώ).
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια μονάδα βάσης (κόστος 123 εκατ. ευρώ).
- Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία έτη, καθώς και του φόρου υπεραξίας ακινήτων (κόστος 26 εκατ. ευρώ).

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS