Σε άνοδο η πολυτελής αγορά ταξιδίων

Σε άνοδο η πολυτελής αγορά ταξιδίων
Το μεγαλύτερο μερίδιο στα πολυτελή ταξίδια έχουν τα ταξίδια περιπέτειας και τα σαφάρι, καταλαμβάνοντας πάνω από τα 2/5 του συνόλου
Σταθερή αύξηση των εξωτικών ταξιδιωτικών εμπειριών αποτυπώνουν τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Allied Market Research για τα πολυτελή ταξίδια.
Ειδικότερα δείχνει ότι ο τομέα αυτός συγκέντρωσε 891,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και αναμένεται να φθάσει τα 1,614,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026.

Hot τάση τα σαφάρι και τα ταξίδια περιπέτειας

Το μεγαλύτερο μερίδιο στα πολυτελή ταξίδια έχουν τα ταξίδια περιπέτειας και τα σαφάρι, καταλαμβάνοντας πάνω από τα 2/5 του συνόλου.
Παράλληλα, τα ταξίδια γαστρονομίας αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη άνοδο με ποσοστό αύξησης 9,7% από το 2019 έως το 2026.

Οι millennials αυξάνονται

Με βάση την ηλικιακή ομάδα, ο τομέας των millennials αναμένεται να αυξηθεί με τον υψηλότερο ρυθμό κατά 9,5% από το 2019 έως το 2026.
Αυτό θα συμβεί λόγω της κλίσης των millennials προς την κατεύθυνση των ταξιδιών περιπέτειας.
Από την άλλη πλευρά, το τμήμα των baby boomers αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/5 του συνολικού μεριδίου αγοράς της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών ταξιδιών το 2018.
Εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την υψηλότερη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Ηγείται η Βόρειος Αμερική

Η Βόρεια Αμερική εκτιμάται ότι θα σημειώσει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης με 11,4% από το 2019 έως το 2026.
Αυτό θα συμβεί λόγο εξαιτίας της αύξησης των διεθνών δαπανών για ταξίδια.
Ωστόσο, η Ευρώπη κατείχε το σημαντικό μερίδιο αγοράς, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο πέμπτα του συνολικού μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών ταξιδιών το 2018 και αναμένεται να διατηρήσει την ηγετική του θέση κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS