Σταθερή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΔΕΗ το 2019

Σταθερή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΔΕΗ το 2019
Περιορισμός της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, για μικρότερη έκθεση στα δικαιώματα ρύπων
Συστηματική είναι η προσπάθεια της ΔΕΗ να μειώσει το κόστος παραγωγής της και να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων CO2, μέσω του περιορισμού της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού για τον Αύγουστο, η συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μίγμα ήταν μόλις στο 16% μειωμένη κατά 46% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018.
Η προσπάθεια της ΔΕΗ να περιορίσει τα κόστη παραγωγής της μειώνοντας τα ποσά που διαθέτει για την αγορά δικαιωμάτων CO2 προκύπτει και από την πορεία του ανθρακικού της αποτυπώματος, που από 0,64 tn CO2/MWh τον Ιανουάριο του 2019 μειώθηκε σε 0,43 tn CO2/MWh τον Αύγουστο του 2019, ενώ τον Ιούλιο ήταν 0,44 tn CO2/MWh και τον Ιούνιο 0,48 tn CO2/MWh.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ανθρακικό αποτύπωμα της ΔΕΗ όλο το 2018 κυμαινόταν μεταξύ 0,60 tn CO2/MWh και 0,69 tn CO2/MWh εκτός του Μαρτίου που ήταν 0,44 tn CO2/MWh και του Απριλίου που ήταν 0,37 tn CO2/MWh.

Πρωταγωνιστής και πάλι το φυσικό αέριο

Έτσι το φυσικό αέριο πρωταγωνίστησε και πάλι τον Αύγουστο στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού, καθορίζοντας τις περισσότερες ημέρες του μήνα τις τιμές χονδρικής, ενώ η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Μάλιστα οι μονάδες φυσικού αερίου ήταν εκείνες που όρισαν την Οριακή Τιμή για το 66,80% των ωρών του μήνα, με τη παραγωγή τους να καλύπτει το 34,90% του φορτίου, καταγράφοντας αύξηση 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι ΑΠΕ με μερίδιο 22,80% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στο διασυνδεμένο σύστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2018.
Στην τρίτη θέση παγιώνονται οι εισαγωγές με μερίδιο 18,90%, που δείχνει αύξηση 4% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα.
Ακολουθεί, η λιγνιτική παραγωγή μειωμένη κατά 46% σε σχέση με τον Αύγουστο 2018, με το μερίδιό της να υποχωρεί στο 16% του ενεργειακού μείγματος και η παραγωγή από τις υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ με μερίδιο 7,40% και παραγωγή μειωμένη κατά 9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2018.

Αύξηση της μέσης Οριακής Τιμής Συστήματος

Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος διαμορφώθηκε στα 64,02 ευρώ/ΜWh, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 1,88 ευρώ/ΜWh και κατά 0,19 ευρώ/ΜWh σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Ταυτόχρονα η μέση ΟΤΣ ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δώδεκα μηνών, κατά 3,13 ευρώ/ΜWh.
Σημαντικότατη ήταν και η μείωση των εξαγωγών, καθώς μειώθηκαν κατά 61%.
Ας σημειωθεί ότι τον Αύγουστο, η Καθαρή Ζήτηση αποτέλεσε το 95,97% του συνολικού μηνιαίου Φορτίου, οι Εξαγωγές το 4,00% και η Άντληση το 0,03%.
Συνολικά, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα αυξήθηκε κατά 3,8% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Το υψηλότερο φορτίο ανήλθε στα 8.841 MW και καταγράφηκε στις 02/08/2019 στις 14:00, ενώ το χαμηλότερο, στα 4.295 MW καταγράφηκε στις 18/08/2019 στις 08:00.

Αξία ΗΕΠ στα 324,9 εκατ. ευρώ

Η συνολική αξία ΗΕΠ έφθασε στα 324,9 εκ ευρώ, με μέσο όρο ημερήσιας αξίας τα 10,4 εκατ. ευρώ.
Αν δεν ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές, τα μερίδια των διαφόρων καυσίμων στην Εγχώρια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο ως εξής:
• Φυσικό Αέριο 43,01%,
• ΑΠΕ 28,11%,
• Λιγνίτης 19,69%,
• Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 9,19%.
Το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ήταν 39,57%, του ΔΑΠΕΕΠ 28,11% και της Μυτιληναίος 7,34%.
Όσον αφορά στα μερίδια λιανικής το ποσοστό της ΔΕΗ αυξήθηκε στο 74,18% από 73,47%.
Το αμέσως μεγαλύτερο μερίδιο στη λιανική κατέχει ο όμιλος Μυτιληναίου, με 5,09% από 5,17% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η HΡΩN με 5,07% από 5,26% τον Ιούλιο 2018.
Οι εισαγωγές ηλεκτρισμού ανήλθαν στις 947 GWh, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν στις 200 GWh.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS