Έγκριση από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στο πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης για τον ΟΠΑΠ

Έγκριση από την Επ. Κεφαλαιαγοράς στο πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης για τον ΟΠΑΠ
Επ. Κεφαλαιαγοράς.: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της δημόσιας πρότασης για τον ΟΠΑΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 853η/30.9.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «SAZKA Group a.s.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS