Καμία εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο για την χρηματοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό

Καμία εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο για την χρηματοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό
Δίνει ωστόσο τον αιγιαλό και την παραλία του Αγίου Κοσμά ενώ η μεταβίβαση της έκτασης είναι αφορολόγητη
Δεν υπάρχουν εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση του έργου Ελληνικού όπως αναγράφεται στη Σύμβαση Ανάθεσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 9.1. παράγραφο γ)  στην οποία αναφέρεται ότι το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στο σύνολο του, συμφωνείται ρητά ότι ο Πωλητής  δηλαδή το Ελληνικό  Δημόσιο δεν θα παρέχει κανενός είδους χρηματοδότηση στην Εταιρεία ούτε θα χορηγήσει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ούτε θα αναλάβει οποιοδήποτε είδος οικονομικές υποχρεώσεις για τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.
Το άρθρο 9.1 της Σύμβασης που αποτελεί νόμο του κράτους βάζει τέλος σε κάθε μορφής  σενάρια που ήθελαν το κράτος να αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις ακόμη και με τη μορφή εγγυήσεων.  
Μετά την ημερομηνία μεταβίβασης η ανάδοχος  εταιρεία του έργου θα πρέπει να λάβει μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση πραγματοποιείται με όρους αγοράς και η αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει πότε τι σχέση αναλογίας 3 προς 1 χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πωλητή.
Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους η παράγραφος 9.1 της σύμβασης αφήνει ερωτηματικά καθώς στο ενδεχόμενο ο δανεισμός πραγματοποιηθεί με επιτόκια υψηλότερα από αυτά που δανείζεται το ελληνικό Δημόσιο, εκτιμούν ότι η εξυπηρέτηση του τραπεζικού δανεισμού θα είναι δαπανηρή για την εταιρεία.
Πάντως η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας που ελέγχει σήμερα το Ελληνικό  ΑΕ  απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τον φόρο υπεραξίας ή οποιονδήποτε άλλο φόρο προκύψει  επι της συναλλαγής , σύμφωνα με το άρθρο 2  παρ.11 του νόμου 3986/2011.
Όμως το  Ελληνικό Δημόσιο αποδείχθηκε γαλαντόμο με βάση τη συμφωνία καθώς παρέχει κάθε  δικαίωμα χρήσης , διοίκησης , διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της  παραλίας που περιβάλλονται εντός των  εκτάσεων του Ε.Α.Κ.Ν Αγίου Κοσμά και του πρώην  Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (μαρίνα) Αγίου Κοσμά  με την υποσημείωση απλή χρήση αιγιαλού και της παραλίας.  
Ο αγοραστής ανέλαβε την υποχρέωση να επενδύσει στα επόμενα 15 χρόνια από την  ημέρα μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας το ποσό των 4.589.516.99 ευρώ.
Στην πρώτη πενταετία θα πρέπει να έχει επενδύσει οριακά πάνω από το 1 δισ. ευρώ, όπως και τη δεύτερη πενταετία ενώ στην τρίτη το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 2,4 δισ. ευρώ.
Ωστόσο ο πωλητής δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο  δεν μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση στην περίπτωση που  έχει εκπληρώσει το 1/3 της συνολικής επένδυσης  ενώ στην περίπτωση που έχει εκπληρώσει κάτω το 1/3 στην περίπτωση αυτή δίνεται  το δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης.
Μετά την ολοκλήρωση  του διαγωνισμού  για το  καζίνο  Ελληνικού , ο οποίος  θα διενεργηθεί  στις 4 Οκτωβρίου και αναμένεται  να αναδείξει κάποιον ανάδοχο  θα αρχίσει  να τρέχει ο χρόνος της  μεταβίβασης της έκτασης   στη Lamda  Development που  έχει  αναλάβει ρόλο εγγυητή της  εταιρείας Hellinikon Global με  έδρα  το Λουξεμβούργο  συμφερόντων του Ομίλου  Σπύρου  Λάτση.
Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση  να καταβάλει  το ποσό των 300 εκατ. ευρώ  που  αντιστοιχεί στο 32,79%  του συνολικού τιμήματος  και ανέρχεται σε 915 εκατ. ευρώ .
Η  αποπληρωμή του τιμήματος  θα  γίνει σε έξι δόσεις .
Η  δεύτερη δόση ύψους  45 εκατ. ευρώ  θα δοθεί  σε 1095 ημέρες ή σε τρία  χρόνια από την  ημερομηνία μεταβίβασης. 
Οι  επόμενες τρείς δόσεις  ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ η κάθε μία .
Η  τρίτη  δόση θα καταβληθεί σε 4 χρόνια ,  η τέταρτη σε  5 χρόνια  και  η πέμπτη σε 6 χρόνια.
Η έκτη δόση ανέρχεται σε 220 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί  σε 7 χρόνια  από την ημερομηνία μεταβίβασης και μετά από 10  χρόνια θα καταβληθεί η τελευταία  δόση   των 220 εκατ. ευρώ για να  συμπληρωθεί το συνολικό τίμημα  ύψους 915 εκατ.  ευρώ  για την  παραχώρηση της έκταση για 99 χρόνια.
Με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής  γίνει  ο κύριος  ιδιοκτήτης μέσα  στο 2019 θα χρειαστούν 10 χρόνια  για την αποπληρωμή της έκτασης.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS