Βρούτσης: Παρατείνεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έως το τέλος του 2019

Βρούτσης: Παρατείνεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έως το τέλος του 2019
Το υπουργείο Εργασίας καλεί του κοινωνικούς εταίρους να αρχίσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα ισχύσει από 1-1-2020
Μέχρι τη σύναψη νέας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31-12-2019 παρατείνεται η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έληγε στις 30 Ιουνίου 2019.
Μαζί με την ισχύ της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε παρατείνονται και όλοι οι συμφωνηθέντες κανονιστικοί όροι (μισθολογικοί και μη μισθολογικοί) ευεργετικοί για τους εργαζομένους (επιδόματα, τριετίες κ.α) που την συνοδεύουν.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφτηκε στις 28-3-2018 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και των παρακάτω εργοδοτικών φορέων: του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Τέλος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου του 2019, το υπουργείο Εργασίας καλεί του κοινωνικούς εταίρους να αρχίσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα ισχύσει από 1-1-2020.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά: «Παρατείνουμε την ισχύ της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και μαζί με αυτήν όλες τις θετικές διατάξεις της σε όλους τους εργαζομένους ακόμα και σε αυτούς που προσελήφθησαν μετά την 30ή Ιουνίου 2019, ημερομηνία που έληγε η κανονιστική ισχύς της Σύμβασης.
Δημιουργούμε τον αναγκαίο χώρο και τις προϋποθέσεις για ένα γόνιμο διάλογο το επόμενο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και στηρίζουμε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις τους για την σύναψη νέας Γενικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS