Ομολογιακά δάνεια: Η χαρά των εταιριών, η θλίψη των τραπεζών… λόγω τόκων και καταθέσεων

Ομολογιακά δάνεια: Η χαρά των εταιριών, η θλίψη των τραπεζών… λόγω τόκων και καταθέσεων
Το επόμενο διάστημα… οι ομολογιακές εκδόσεις θα αυξηθούν κατακόρυφα οπότε χρήζουν προσοχής γιατί θα έχουν αρνητική επίδραση στις τράπεζες.
Μακροπρόθεσμα οι εκδόσεις ομολόγων και ομολογιακών δανείων θα αποδειχθούν άκρως αρνητικές εξελίξεις για τις ελληνικές τράπεζες.
Για τις επιχειρήσεις οι εκδόσεις ομολόγων είναι μονόδρομος γιατί αντλούν κεφάλαια με φθηνό κόστος π.χ. ΟΤΕ 0,99% αλλά και σε γενικές γραμμές τα εκτιμώμενα επιτόκια αναμένονται το 2% με 2,5%.
Οι εταιρίες στρέφονται στον δανεισμό μέσω ομολογιακών εκδόσεων κερδίζουν χαμηλά επιτόκια ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνουν τον δανεισμό τους μειώνουν τα έξοδα εκ τόκων και βελτιστοποιούν το προφίλ χρέους τους.
Για τις επιχειρήσεις οι εκδόσεις ομολόγων είναι ένα πραγματικά καλό – θετικό νέο.
Όμως για τις τράπεζες οι εκδόσεις ομολόγων είναι αρνητικά νέα για τους εξής βασικούς λόγους
1)Δεν συμμετέχουν τα ομολογιακά δάνεια στην πιστωτική επέκταση είναι μια διαφορετική μορφή δανεισμού.
2)Η μείωση των επιτοκίων στα νέα ομόλογα σημαίνει και μείωση εσόδων από τόκους.
Οι τράπεζες συμμετέχουν σε ορισμένες εκδόσεις ομολόγων, αγοράζουν δηλαδή μέρος των ομολογιακών εκδόσεων ορισμένων εταιριών… οπότε με τα χαμηλά επιτόκια μειώνονται τα έσοδα από τόκους.
Οι τράπεζες κατέχουν ομόλογα εταιριών με επιτόκια 3% ή 4% και τα επιτόκια πλέον έχουν υποχωρήσει στο ναδίρ.
3)Οι καταθέτες στρέφονται στα ομολογιακά δάνεια γιατί λαμβάνουν καλύτερα επιτόκια από τις καταθέσεις.
Εάν π.χ. τα ΕΛΠΕ εκδώσουν το νέο ομόλογο τους ύψους 500 εκατ με επιτόκιο 2,5% αυτό σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το 0,40% ή 0,60% που προσφέρουν οι τράπεζες στις καταθέσεις προθεσμίας.
Πρακτικά λοιπόν οι ομολογιακές εκδόσεις αποτελούν θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις γιατί αντλούν ρευστότητα με χαμηλό κόστος και ταυτόχρονα αποτελούν αρνητική εξέλιξη για τις τράπεζες γιατί χάνουν σε επιτόκια και καταθέσεις.
Το επόμενο διάστημα… οι ομολογιακές εκδόσεις θα αυξηθούν κατακόρυφα οπότε χρήζουν προσοχής γιατί θα έχουν αρνητική επίδραση στις τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS