Πάνω από 32 εκατ. ευρώ πρέπει να βγάλουν από το ταμείο οι Έλληνες θεσμικοί για την ΑΜΚ της Lamda

Πάνω από 32 εκατ.  ευρώ πρέπει να βγάλουν από το ταμείο οι Έλληνες θεσμικοί για την ΑΜΚ της Lamda
Όλα τα Αμοιβαία που πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη
Κάτι λιγότερο από 4 εκατ. μετοχές της Lamda Dev. έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι Έλληνες θεσμικοί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (τέλος Ιουνίου 2019).
Ο παραπάνω αριθμός μετοχών αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.
Περίπου 30 αμοιβαία κεφάλαια έχουν στην κατοχή τους μετοχές της εταιρείας, η οποία ανακοίνωσε στις 18/9 αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 650 εκατ. ευρώ.
Βάσει αποτίμησης με το κλείσιμο της συγκεκριμένης μέρας κάθε μέτοχος θα κληθεί να καταβάλει ποσό ανάλογο με την αξία των μετοχών που είχε στο χαρτοφυλάκιό του εκείνη την ημέρα.
Αυτό σημαίνει πως για τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια που στο τέλος του δευτέρου τριμήνου είχαν 3,95 εκατ. μετοχές της Lamda θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 32 εκατ. ευρώ για να μετέχουν στην αύξηση και να μην υποστούν dilution.
Τη «μερίδα του λέοντος» θα κληθεί να καταβάλει, στην περίπτωση που όταν γίνει η αύξηση διατηρεί τον ίδιο αριθμό μετοχών και πάρει απόφαση υπέρ της συμμετοχής στην αύξηση, το Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό που διέθετε 1,04 εκατ. μετοχές.
Το μικτό εσωτερικό αμοιβαία των ασφαλιστικών οργανισμών διέθετε 773 χιλ. μετοχές και θα κληθεί να καταβάλει περί τα 6,5 εκατ. ευρώ.
Το Πειραιώς μετοχικό είχε 225 χιλ. μετοχές, το Alpha Ελληνικό μικτό 142 χιλ. μετοχές, το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής 129 χιλ. μετοχές, το Alpha Trust Hellenic Equity Fund 206 χιλ. μετοχές και το Allianz Unit Linked 137 χιλ. μετοχές.
Επίσης το Δήλος Small Cap μετοχικό εσωτερικού είχε 210 χιλ. τεμάχια, και το Δήλος Επιλεγμένων Αξιών Blue Chips μετοχικό εσωτερικό 183 χιλ. τεμάχια.
Οι δύο τελευταίες συμμετοχές θα κληθούν να καταβάλουν 3,15 εκατ. ευρώ.
Το Triton Αναπτυξιακό είχε 161 χιλ. τεμάχια και καλείται να βάλει 1,3 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda από το ποσό που θα αντληθεί, 467 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής Ελληνικό ΑΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοράστριας των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης).
Ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης , ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης, ποσό 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS