Αλλάζει ο σχεδιασμός ελλείψει ενδιαφέροντος – Το 10% με 15% των ΕΛΠΕ θα διατεθεί με placement με discount 10% - Προς έκδοση ομολογιακού 500 εκατ. στο 2,6%

Αλλάζει ο σχεδιασμός ελλείψει ενδιαφέροντος – Το 10% με 15% των ΕΛΠΕ θα διατεθεί με placement με discount 10% - Προς έκδοση ομολογιακού 500 εκατ. στο 2,6%
Το 10% με 15% που αντιστοιχεί σε 30,5 με 45 εκατ μετοχές θα διατεθεί με discount 10% αντί 25% που ήταν οι αρχικές σκέψεις - Σε σημερινές τιμές 8,7 ευρώ το discount 10% μεταφράζεται σε τιμή περί τα 7,8 ευρώ.
Αλλάζει άρδην ο σχεδιασμός για τα Ελληνικά Πετρέλαια καθώς ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος το ύψος του placement που θα διατεθεί στο επενδυτικό κοινό μειώνεται στο 10% με 15% από αρχικές σκέψεις 35%.
Το 10% με 15% που αντιστοιχεί σε 30,5 με 45 εκατ μετοχές θα διατεθεί με discount 10% αντί 25% που ήταν οι αρχικές σκέψεις.
Σε σημερινές τιμές 8,7 ευρώ το discount 10% μεταφράζεται σε τιμή περί τα 7,8 ευρώ.
Το ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο μέτοχος του 35,5% των Ελληνικών Πετρελαίων αλλάζει στρατηγική και φαίνεται να προσανατολίζονται σε διάθεση μετοχών όχι του 35,5% αλλά 10% με 15% ελλείψει σοβαρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.... σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι τα ΕΛΠΕ στις 13 Σεπτεμβρίου απάντησαν στα δημοσιεύματα του bankingnews τονίζοντας ότι υπάρχει σχέδιο διάθεσης μετοχών αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ύψος των μετοχών που θα πωληθούν, ούτε το discount με το οποίο θα πωληθούν.
Με βάση τις νεότερες πληροφορίες του bankingnews το ΤΑΙΠΕΔ διαβλέποντας ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές μειώνει τον πήχη των προσδοκιών και αντί βιβλίου προσφορών για το 35,5% ή 108 εκατ μετοχών θα διαθέσει 30 με 45 εκατ μετοχές με discount.

Προς έκδοση ομολογιακού 400 με 500 εκατ

Προς έκδοση ομολογιακού 400 – 500 εκατ. ευρώ το αμέσως προσεχές διάστημα προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).
Με βάση ενδείξεις το επιτόκιο θα κινηθεί μεταξύ 2,5% και 2,6%.
Ο στόχος είναι τα 400-500 εκατ. να αντληθούν σχετικά σύντομα ώστε ακολούθως να προχωρήσει η διάθεση μέσω placement του 10% με 15% των ΕΛΠΕ, έναντι 260-400 εκατ. ευρώ από το ΤΑΙΠΕΔ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Πετρελαίων δομείται ως εξής
-Paneuropean oil (όμιλος Λάτση)  45,5%
-ΤΑΙΠΕΔ 35,5%
-Ξένοι θεσμικοί 5,9%
-Ιδιώτες επενδυτές 7,8%

Επιβεβαίωση BN από τα ΕΛΠΕ: Εξετάζουμε νέα έκδοση ομολόγου εντός του 2019

Στις πληροφορίες του bankingnews.gr για την έκδοση νέου ομολόγου απαντούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με ανακοίνωσή τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα ΕΛΠΕ τονίζουν ότι εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές, ενώ σημειώνουν ότι έχουν ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 29 Αυγούστου για το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγου εντός του 2019 και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης .

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία), με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν κατά τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκδοση νέου ομολόγουαπό αυτήνκαι κατόπιν σχετικού αιτήματοςτης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό γιατα εξής:
1. Η Εταιρεία στο πλαίσιο τουχρηματοοικονομικού της σχεδιασμούεξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής της απόδοσης.
Μάλιστα, κατά τηνανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου στις 29 Αυγούστου 2019, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό καιγια το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας ομολογιακής έκδοση εντός του έτους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
2. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καιεξετάζει την έκδοση νέου ευρωομολόγου με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης, καθώς και τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ληφθεί οποιαδήποτε θεσμική έγκριση ή οριστικήαπόφαση σχετικά με αυτές.
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις οποίες θα προκύπτει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει αμέσως η δέουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Όπως μετέδωσε το bankingnews.gr στις 16 Σεπτεμβρίου 2019:

Προς έκδοση ομολογιακού 400-500 εκατ. τα ΕΛΠΕ με επιτόκιο 2,6% - 3% - Τον Οκτώβριο η διάθεση μετοχών 10% - 15% από το ΤΑΙΠΕΔ

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS