Υπ. Ανάπτυξης: Τακτικοί έλεγχοι στην εσωτερική αγορά καυσίμων

Υπ. Ανάπτυξης: Τακτικοί έλεγχοι στην εσωτερική αγορά καυσίμων
Οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο 1520 ή στο 1520@efpolis.gr
Τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στην αγορά καυσίμων προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αιχροκέρδειας πραγματοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με το υπουργείο «Με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθεί στενά την πορεία των γεγονότων και την επίδρασή τους στην εσωτερική αγορά καυσίμων.
Προς επίρρωση των ανωτέρω:

⦁ Πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων τιμών μεταξύ των δηλωθεισών στο πληροφοριακό σύστημα «FUEL PRICES» τιμών και των πραγματικών τιμών αντλίας.
⦁ Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιούν κυλιόμενους ελέγχους στην Αττική.
⦁ Ενημερώνονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες Ανάπτυξης των Περιφερειών προκειμένου οι μηχανισμοί ελέγχου να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών.
⦁ Έχει συσταθεί ad hoc ομάδα για την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των διεθνών τιμών.
⦁ Το τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή επεξεργάζεται καθημερινά τα στατιστικά στοιχεία της εξέλιξης των τιμών και την τελική τιμή τους στον καταναλωτή

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η αγορά κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς και δεν παρατηρούνται αποκλίνουσες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.
Ωστόσο οι καταναλωτές που τυχόν παρατηρήσουν φαινόμενα παραπλάνησης μπορούν  να απευθύνονται στο «1520» και στο e-mail 1520@efpolis.gr .

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS