Τράπεζα Πειραιώς: Σε λειτουργία από 16/9 η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα

Τράπεζα Πειραιώς: Σε λειτουργία από 16/9 η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα
Η νέα εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου 2019
Στη δημιουργία μίας νέας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η νέα εταιρεία θα εχει την επωνυμία Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια Και Πιστώσεις (“AFS”) και σε αυτήν μεταβιβάστηκε η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Recovery Banking Unit).
Η νέα εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Αδειοδοτήθηκε και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, είναι μεταβατική και στις αρχές Οκτωβρίου ποσοστό 80% θα μεταβιβαστεί στην Intrum και η εταιρεία θα αλλάξει επωνυμία.
Η νέα εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα Πειραιώς τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας ύψους πάνω από 27 δισ. ευρώ, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται.
Επιπλέον, η νέα εταιρεία δύναται να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων.
Προς διαχείριση βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο από χορηγήσεις δανείων ή/και πιστώσεων προς οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή/και έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμισθεί.
Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα για τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα λάβουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο.
Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν.
Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.
Το σύνολο των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών των πελατών συνεχίζει να τηρείται στην  Τράπεζα Πειραιώς.
Τόσο η νέα εταιρεία διαχείρισης, όσο και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση μιας αμοιβαίας επωφελούς και οριστικής λύσης για την τακτοποίησή τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS