Ελλάκτωρ: Συμφωνία αναχρηματοδότησης 582,6 εκατ. και πίστωση 80,5 εκατ. με τράπεζες

Ελλάκτωρ: Συμφωνία αναχρηματοδότησης 582,6 εκατ. και πίστωση 80,5 εκατ. με τράπεζες
Ό όμιλος υπέγραψε τον Αύγουστο τους βασικούς όρους για αναχρηματοδότηση δανείων 582,6 εκατ. ευρώ. Νέα πιστωτική γραμμή 80 εκατ. για την ΕΛΤΕΧ Άνεμος.
Τους βασικούς όρους αναχρηματοδότησης δανείων, συνολικού ποσού 582.6 εκατ. ευρώ υπέγραψε τον περασμένο μήνα με τις πιστώτριες τράπεζές του ο όμιλος Ελλάκτωρ, ενώ για τον τομέα παραγωγής ΑΠΕ εξασφαλίστηκε πέραν της αναχρηματοδότησης, νέες γραμμές πίστωσης 80,5 εκατ. ευρώ.  
Ειδικότερα, εντός του Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του ομίλου με τις συνεργαζόμενες πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων της μητρικής ( ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) καθώς και των ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.,  συνολικού ποσού 582,6 εκατ. ευρώ. Υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό βασικών όρων (Head of Terms) και η υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Προηγουμένως, είχε ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση δανείων έργων ΑΠΕ της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, ποσού 81 εκατ. ευρώ, απελευθερώνοντας πόρους για τη χρηματοδότηση του εν εξελίξει προγράμματος κατασκευής αιολικών πάρκων και υπογράφηκαν νέες συμβάσεις ομολογιακών δανείων, ύψους 80,5 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό.
Η αναχρηματοδότηση δανείων της μητρικής και της Άκτωρ ΑΤΕ προχώρησε απρόσκοπτα μετά τις κινήσεις για βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του ομίλου, οι οποίες περιλάμβαναν τη διακοπή ζημιογόνων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, την δια απορρόφησης συγχώνευση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από τη μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, και την πώληση non core business assets ( ακίνητα, ποσοστό στην Elpedison).
Το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2019 σε 1,46 δισ. ευρώ αν αφαιρεθούν όμως δάνεια χωρίς δικαίωμα αναγωγής στην μητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους 490,5 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 400 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 788,8 εκατ. ευρώ με EBITDA α’ εξαμήνου 112,2 εκατ. ευρώ.   

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS