Autohellas: Έμφαση στις μακροχρόνιες μισθώσεις – Πως αντιμετωπίζει τη μείωση του τουρισμού

Autohellas: Έμφαση στις μακροχρόνιες μισθώσεις – Πως αντιμετωπίζει τη μείωση του τουρισμού
Η διαφαινόμενη υφεσιακή τάση των ευρωπαϊκών αγορών θα επηρεάσει αρνητικά τον τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, εκτιμά η εταιρεία
Έμφαση στις μακροχρόνιες μισθώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δίνει η διοίκηση της Autohellas.
Η πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα, όπως ανέμενε, παρουσιάζει κάμψη, όπως και στις περισσότερες αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται.  
Όπως αναφέρει στην οικονομική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου, για τις χώρες του εξωτερικού στο πρώτο εξάμηνο σημειώθηκε ανάπτυξη στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας για αύξηση του στόλου η οποία αναμένεται να συνεχιστεί.
Αναφορικά με τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί δεν παρουσιάζουν την προσδοκώμενη ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού με αποτέλεσμα να σημειώνεται οριακή αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Πιο αναλυτικά, η συνεχιζόμενη σταθερή τάση ανάκαμψης στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δίνει στον τομέα της Μακροχρόνιας Μίσθωσης (operating Leasing / fleet management ) της Autohellas αλλά και στον τομέα Εμπορίας Αυτοκινήτων τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.
Στην αγορά του Operating Leasing ολοκληρώνει το σχεδιασμό νέων καινοτόμων για την ελληνική αγορά προγραμμάτων και προχωρά στην υλοποίηση τους.
Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση της δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς των
μικρομεσαίων πελατών αφενός λόγω του ιδιαίτερα ευνοϊκού κόστους χρηματοδότησης που προσφέρει μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων σε συνεργασία με τους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς Supranational οργανισμούς (EIB, EIF, EBRD και KFW), και αφετέρου λόγω κάλυψης, με ευέλικτες λύσεις, όλων των αναγκών αυτοκίνησης.
H αγορά του Τουρισμού και κατ΄επέκταση του Rent a Car (RAC) έχει σημειώσει εξαιρετική πορεία ανάπτυξης (περίπου 8-10% ετησίως) που ξεκίνησε το 2013 φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά τόσο για τη χώρα όσο και ιδιαίτερα για την εταιρεία στην Ελλάδα.
Επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση της εταιρείας για επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού το 2019 και ο διαφαινόμενος περιορισμός της αύξησης αυτής σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ήταν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του φετινού στρατηγικού σχεδιασμού.
Σχεδιασμός που περιλάμβανε ανανέωση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου χωρίς ουσιαστική ποσοτική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Παροχής Υπηρεσιών μετά την Πώληση, συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Η αύξηση των ταξινομήσεων για τις εισαγωγικές μάρκες HYUNDAI, KIA και SEAT ανέρχεται σε 7,3% για το Α’ Εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018, ξεπερνώντας την κατά 5,2% αύξηση της συνολικής αγοράς αυτοκινήτου για το ίδιο διάστημα και συνεχίζει να αναπτύσσεται υγιώς ο σημαντικός αυτός πυλώνας εργασιών, κερδοφορίας αλλά και συνεργειών για την Εταιρεία.
Η αύξηση της δραστηριότητας και κερδοφορίας έγινε με ελεγχόμενη, μικρή επέκταση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου τόσο σε αποθέματα όσο και σε απαιτήσεις.
Τόσο η δραστηριότητα Λιανικής Πώλησης, όσο και οι Εισαγωγικές HYUNDAI, KIA και SEAT εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν και για το υπόλοιπο 2019 την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
Συνυπολογίζοντας τα σημαντικά μικρότερα δανειακά βάρη των θυγατρικών εταιρειών σε σχέση με τους τοπικούς ανταγωνιστές, την τεχνογνωσία και τις συνέργειες του Ομίλου, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι προκλήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τον ανταγωνισμό, τη φορολογία των αυτοκίνητων, όσο και με την εξέλιξη και διαφοροποίηση της τεχνολογίας και του καυσίμου των κινητήρων καθώς και σοβαρές δυνητικές καθυστερήσεις από πολυπλοκότητα στην παραγωγή.
Για τις χώρες του εξωτερικού στο πρώτο εξάμηνο σημειώθηκε ανάπτυξη στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για αύξηση του στόλου η οποία αναμένεται να συνεχιστεί.
Αναφορικά με τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί δεν παρουσιάζουν την προσδοκώμενη ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού με αποτέλεσμα να σημειώνεται οριακή αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Για το 2019 η Autohellas στοχεύει σε ανάπτυξη με βασικό πυλώνα τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις.
Η διαφαινόμενη υφεσιακή τάση των ευρωπαϊκών αγορών εκτιμά ότι θα επηρεάσει αρνητικά τον τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική αύξηση του τουρισμού μέσα στους επόμενους μήνες.
Στη Βουλγαρία οι προοπτικές για έτος 2019 παραμένουν θετικές, με την χώρα να βρίσκεται σε ανάπτυξη για μια ακόμη χρονιά.
Αναμένεται αύξηση των μακροχρόνιων εταιρικών ενοικιάσεων με την αγορά να εστιάζει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο θετικά προς την λύση αυτή.
Θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των πελατών αλλά και στο σύνολο του στόλου, με έμφαση στη σύναψη νέων συνεργασιών με ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες, όπως επίσης και στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου υπάρχει σημαντική προοπτική διείσδυσης.
Ο τουρισμός για το 2019 έχει παρουσιάσει κάμψη.
Παρόλα αυτά στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αναμένει σταθεροποίηση εσόδων και δίνει έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στην Κύπρο τα μηνύματα για την οικονομία είναι για ακόμη μια χρονιά θετικά, καθώς η χώρα βαδίζει και το 2019 σε ανάπτυξη.
Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος παρουσίασε σημαντική αύξηση αφίξεων, αλλά για το 2019 αναμένεται στασιμότητα εισερχόμενου τουρισμού.
Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διατήρηση του στόλου των αυτοκινήτων στα περσινά επίπεδα.
Υπολογίζει ότι οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το 2018. Επίσης αναμένει επέκταση του στόλου των μακροχρόνιων ενοικιάσεων καθώς η επιχειρηματική αγορά παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη ιδιαίτερα στον κλάδο της ενέργειας.
Προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, παράγοντας που θα επιφέρει σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας.
Στη Ρουμανία η οικονομία της χώρας βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης.
Αναμένεται σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας με βασικό άξονα την σημαντική επέκταση του στόλου των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των πελατών με επέκταση της εταιρίες σε ισχυρές πολυεθνικές εταιρίες αλλά και με ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εταιρεία προσβλέπει σε διατήρηση της ισχυρής της θέσης στον τομέα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, εστιάζοντας σε περαιτέρω διείσδυσή της στην τοπική αγορά.
Στην Σερβία η εταιρεία αναμένεται να επιτύχει ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των μακροχρόνιων μισθώσεων της με την σύναψη συμφωνιών με πολυεθνικές και ισχυρές τοπικές εταιρίες.
Η γεωπολιτική θέση της χώρας σε συνδυασμό με τους όμορους συσχετισμούς συνιστούν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, χωρίς παραταύτα να σημειώνεται κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Στον τομέα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, παρά την σημαντική ενίσχυση του ανταγωνισμού την τελευταία τριετία, η εταιρεία προσβλέπει αφενός σε διατήρηση της ισχυρής θέσης και αφετέρου σε διαρκή βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε θετική κατεύθυνση αναμένεται και η πορεία των εσόδων από εταιρικές ενοικιάσεις με αναβαθμισμένο πελατολόγιο.
Στο Μαυροβούνιο η αναμενόμενη σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού δεν επιβεβαιώνεται πλήρως με αποτέλεσμα να κυμαίνεται για το 2019 σε οριακά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Η εταιρεία αναμένει ενίσχυση της θέσης της στο τομέα των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων ενισχύοντας κυρίως το μερίδιό της.
Παράλληλα διατηρεί την ηγέτιδα θέση της που προκύπτει από το χαρτοφυλάκιο του πελατολογίου των μακροχρόνιων μισθώσεων.
Στην Κροατία, ο ιδιαίτερα αυξανόμενος ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε την τελευταία τετραετία παρουσιάζει σχετική κάμψη παραμένοντας εντούτοις, θετικός.
Η ισχυρή παρουσία και ενίσχυση του ανταγωνισμού αποτελεί μέχρι στιγμής την σημαντικότερη πρόκληση για τη χώρα.
Η εταιρεία αναμένεται να επιτύχει εδραίωση του μεριδίου αγοράς της στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και ελαφριά ενίσχυση.
Βασική προτεραιότητα παραμένει η ισχυροποίηση της θέσης και τη δυναμικής της, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ταυτοχρόνως η παρουσία της εταιρεία στην αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων επιδεικνύει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα παρά τις ισχυρές προκλήσεις από πλευράς ανταγωνισμού.
Στην Ουκρανία, παρά την σχετική αστάθεια του παρελθόντος, η ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας σε συνδυασμό με το μέγεθος της, δίνουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης. Η εταιρεία διατηρεί στάση αναμονής με πρόθεση να ενισχύσει την δυναμική της εφόσον εξομαλυνθούν τα προβλήματα στην ανατολική πλευρά της χώρας, κάτι που θα την επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης και  επενδύσεων.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS