Μία έκθεση και οι αποσβέσεις μείωσαν τα κέρδη της Flexopack – Οι δείκτες για τη μετοχή

Μία έκθεση και οι αποσβέσεις μείωσαν τα κέρδη της Flexopack – Οι δείκτες για τη μετοχή
Εξαιρετική η πορεία των ταμειακών ροών, δημιουργεί χρήμα και μειώσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τον καθαρό δανεισμό
Αυξημένες πωλήσεις και μικρή μείωση στα κέρδη εμφάνισε η Flexopack στο πρώτο εξάμηνο.
Πιο αναλυτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 45,202 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 8,0% ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 10,994 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 2,3%.
Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,950 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 16,7%, οφειλόμενη κυρίως α) στην αύξηση κατά 41,0% των αποσβέσεων οι οποίες ανήλθαν σε 2,723 εκατ. ευρώ και β) στην αύξηση κατά 26% των εξόδων διάθεσης, λόγω αύξησης των πωλήσεων και λόγω του έκτακτου κόστους που προέκυψε από την συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση IFFA 2019, που πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη Γερμανίας..
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν στα 7,555 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,4%.
Τα προ φόρων κέρδη κατήλθαν στα 4,958 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 8,0% και τα κέρδη μετά από φόρους σε 3,496 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Ωστόσο, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν και πάλι καλές διαμορφούμενες στα 7,4 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας εκροές από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες και αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα 14,9 εκατ. ευρώ.
Με σύνολο τραπεζικού δανεισμού μόλις 18 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στο εξάμηνο στα 3,2 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ.
Στην αποτίμηση των 91,4 εκατ. ευρώ έχει εταιρική αξία 94,6 εκατ. ευρώ.
Το 2018 είχε EBITDA 14,2 εκατ. ευρώ και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να μειωθούν λίγο το 2019, όπως έδειξε το πρώτο εξάμηνο, τότε με 13,5 εκατ. ευρώ παίζει με δείκτη EV/EBITDA 7 φορές.
Η καθαρή θέση είναι στα 70,6 εκατ. ευρώ άρα παίζει με p/bv 1,3 φορές.
Επίσης αν βγάλει 7 εκατ. ευρώ καθαρά που είχε το 2018 θα παίζει με p/e 13 φορές, την ώρα που η αγορά παίζει με σημαντικά υψηλότερο.
Η μετοχή έχει κάνει μεγάλο ράλι τα τελευταία τρία έτη και κρατιέται στα υψηλά της.
Μας αρέσουν οι ταμειακές ροές που αν συνεχιστούν στο δεύτερο εξάμηνο και δεν γίνουν μεγάλες επενδύσεις ίσως μπορέσουν να σβήσουν τον δανεισμό.
Επίσης θετική είναι και η παραγωγή κερδών, παρά τις δυσκολίες, αλλά στην τρέχουσα αποτίμηση δεν αρκούν.
Ωστόσο, στην τρέχουσα αποτίμηση θα θέλαμε καλύτερα κέρδη, ενώ στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο νούμερο απαιτήσεων, όπου θέλουμε να το δούμε να υποχωρεί.
Η μετοχή περιλαμβάνεται στις επιλογές της στήλης, αλλά στην τρέχουσα αποτίμηση δεν αδικείται και ίσως γι’ αυτό από την αρχή του έτους έχει απόδοση μόλις 11%.
Θα αναζητούσαμε καλύτερο σημείο εισόδου αν δεν υπάρξουν προοπτικές ενίσχυσης των μεγεθών.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS