Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας στους 24.000 εργαζόμενους του Σκλαβενίτη από Generali, Eurolife και Εθνική Ασφαλιστική

Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας στους 24.000 εργαζόμενους του Σκλαβενίτη από Generali, Eurolife και Εθνική Ασφαλιστική
Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να ασφαλίσουν και μέλη της οικογενείας τους
Τρείς ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής και Υγείας των 24.000 εργαζομένων στο όμιλο Super Market Σκλαβενίτης, από την 1η Νοεμβρίου 2019, όπως προβλέπει η ανανέωση της επιχειρησιακής σύμβασης για δύο ακόμα έτη (2019-2020).
Πρόκειται για τις εταιρίες Generali, Eurolife και Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίες καλούνται στις περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση να σχεδιάσουν ομοιογενή προγράμματα ασφάλισης, τα οποία θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, ανεξαρτήτως της θέσης ή των ετών προϋπηρεσίας τους και το συνολικό κόστος θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Επιχείρηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να ασφαλίσουν και μέλη της οικογενείας τους, με ιδιαίτερα χαμηλό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς και τα τέκνα τους μέχρι την  ηλικία των 24 ετών.
Η συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε το 2018 και θα έχει ισχύ για το 2019 και 2020 περιλαμβάνει:
-Βασικός μηνιαίος μικτός μισθός για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και με προϋπηρεσία έως 2 έτη ορίζονται τα 800 ευρώ.
-Βασικός μηνιαίος μικτός μισθός για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών ορίζονται τα 860 ευρώ.
- Επίδομα γάμου που για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και ανεξαρτήτως βασικού μισθού ανέρχεται σε 60 ευρώ μικτά. Το επίδομα χορηγείται σε εργαζόμενους έγγαμους, διαζευγμένους ή σε κατάσταση χηρείας, καθώς και σε άγαμους γονείς. Το επίδομα καταβάλλεται σε αμφότερα τα μέλη του ζεύγους εάν και οι δύο εργάζονται στην “Σκλαβενίτης”.
- Επίδομα για όσους έχουν από τρία παιδιά και άνω που για εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης ανέρχεται μηνιαίως σε 50 ευρώ μικτά. Το επίδομα καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς εάν εργάζονται και οι δύο στην επιχείρηση.
- Επίδομα 100 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει στην επιχείρηση από 20 έως 30 έτη.
- Επίδομα 150 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει στην επιχείρηση από 30 έτη και άνω.
- Επίδομα θέσης για τα στελέχη.
- Για την κάλυψη πάγιων και τακτικών λειτουργικών αναγκών της, η επιχείρηση θα προτάσσει τους εργαζόμενους που ήδη διαθέτει με μερική απασχόληση είτε με μετατροπή της σύμβασής τους σε πλήρους απασχόλησης είτε με αύξηση των συμβατικών ωρών απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κοινός στόχος είναι η μείωση του ποσοστού της μερικής και διαλείπουσας απασχόλησης.
- Η επιχείρηση χορηγεί στους εργαζόμενους έκπτωση 5% για αγορές τροφίμων, ειδών ευρείας κατανάλωσης και ηλεκτρικών μικροσυσκευών από τα καταστήματά της συνολικής αξίας έως 6.000 ευρώ ετησίως και 10% για την αγορές ειδών οικιακού εξοπλισμού, ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων και παιχνιδιών χωρίς όριο αγορών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS