Κύπρος: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 υποχώρησαν φτώχεια και ανισότητα

Κύπρος: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 υποχώρησαν φτώχεια και ανισότητα
Η οικονομική ανάπτυξη μείωσε φτώχεια και ανισότητα στην Κύπρο
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 υποχώρησε το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας και η οικονομική ανισότητα στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία του 2018 που ανακοίνωσε σήμερα (3/9) η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.
Βέβαια, τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ότι ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού παραμένει σε επισφαλή κατάσταση.
Ειδικότερα, το 2018 το 23,9% του πληθυσμού ή 205.900 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχιας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό.
Το 23,9% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.
Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 25,2%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων χρονών, μετά που είχε φτάσει το 2015 στο 28,9%, στο ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός.
Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται τόσο στα ποσοστά των αντρών όσο και των γυναικών, 23,1% και 24,7% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών.
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, παρουσίασε μικρή μείωση, φτάνοντας στο 15,4% σε σχέση με 15,7% που ήταν το 2017.
Το υψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός ήταν το 2015 με 16,2%, επισημαίνεται.
Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας αυξήθηκε το 2018 στα €9.202 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €8.698 το 2017 και στα €19.323 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά σε σχέση με €18.266 το 2017.
Το ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσε για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια του, ή δεν μπορούσε να έχει το χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη, μειώθηκε το 2018 στο 10,2% σε σχέση με 11,5% που είχε φτάσει το 2017.
Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2018, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2017, ήταν €30.807, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €30.376.
Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με το δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini.
Το 2018 οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2017, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, παρουσιάζει βελτίωση φτάνοντας το 2018 στο 4,3.
Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,3 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,6 που ήταν το 2017.
Επίσης ο συντελεστής Gini μειώθηκε στο 29,1%, σε σχέση με το 30,8% που είχε φθάσει το 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS