Οι εκδόσεις χρέους στην Ελλάδα στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της Goldman Sachs

Οι εκδόσεις χρέους στην Ελλάδα στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της Goldman Sachs
Μπαράζ road shows - παρουσιάσεις - έχουν προγραμματιστεί για την Ελλάδα, την οικονομία και τις τράπεζες.
Οι εκδόσεις χρέους στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της οικονομικής τηλεδιάσκεψης της Goldman Sachs που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019.
Με βάση πληροφορίες γενικώς αυτό που εξήχθη ως συμπέρασμα είναι ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, απόρροια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ωστόσο διευκρινίστηκε ότι τα αρνητικά επιτόκια στα ομόλογα, τα οποία έχουν φτάσει στα 15 τρισ. δολάρια μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρό πρόβλημα.
Για τους εκδότες ομολόγων, όπως είναι τα κράτη ή οι εταιρείες, το επιτοκιακό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για εκδόσεις τίτλων.
Για την Ελλάδα αναφέρθηκε ότι πλέον μπορούν να εκδοθούν τίτλοι είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης διάρκειας ακόμη και να ξεπεράσουν το όριο του 2032 που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.

Τι ανέφερε το bankingnews.gr από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019

Μπαράζ road shows - παρουσιάσεις - έχουν προγραμματιστεί για την Ελλάδα, την οικονομία και τις τράπεζες.
Ήδη από 2 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το road show της Goldman Sachs, ακολουθεί 3 Σεπτεμβρίου της HSBC, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το road show του ελληνικού χρηματιστηρίου στο Λονδίνο και στις 24 με 26 Σεπτεμβρίου 2019 οι παρουσιάσεις της Bank of America Merrill Lynch.
Αν και οι παρουσιάσεις είναι προφανές ότι έχουν θετικό σκοπό... εντούτοις πραγματοποιούνται σε ένα μήνα υψηλού ρίσκου.
Όμως πέραν αυτών ακόμη η οικονομία και οι τράπεζες έχουν δρόμο να διανύσουν.
Οι δανειστές απέρριψαν τις προτάσεις της Ελλάδος για μείωση πρωτογενούς πλεονάσματος και οι τράπεζες ακόμη χρειάζονται χρόνο για εξυγίανση και για να επιτύχουν σταθερά βελτιούμενη κερδοφορία.
Η χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα θα είχε προοπτικές αλλά εξαρτάται καταλυτικά από το διεθνές κλίμα και ουδεμία δυνατότητα διαφοροποίησης υπάρχει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS