Τιτάν: Αύριο (23/7) ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International

Τιτάν: Αύριο (23/7) ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International
Από αύριο, 23 Ιουλίου 2019, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων
Από αύριο, 23 Ιουλίου 2019, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/7/2019) η Τιτάν.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της από 18 Ιουλίου 2019 ανακοίνωσης της TITAN Cement International SA (στο εξής η «Titan Cement International») αναφορικά με την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την οποία υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (στο εξής η «ΤΙΤΑΝ»), η Titan Cement International ενημερώνει ότι, στις 23 Ιουλίου 2019, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 78.668.627 μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων με τιμή αναφοράς (reference price) 19,38 Ευρώ, η οποία ισούται με την τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής της ΤΙΤΑΝ στις 18 Ιουλίου 2019.
Το σύμβολο διαπραγμάτευσης της μετοχής της Titan Cement International θα είναι «TITC» στην αγγλική και ελληνική γλώσσα με ISIN BE0974338700.


www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS