Ελλάκτωρ: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης με ΕΛΤΕΧ

Ελλάκτωρ: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης με ΕΛΤΕΧ
Ελλάκτωρ: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης με ΕΛΤΕΧ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (εφεξής η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.  3401/2005, όπως ισχύει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του της 19.07.2019,  ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εφεξής η «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.») από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Συγχώνευση»), σύμφωνα με τις από 21.05.2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 
Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 19.07.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:
Της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: https://ellaktor.com/arxikh/sygchoneysi-ellaktor-el-tech-anemos/
Της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.: https://www.eltechanemos.gr/investor-relations/merger/
Του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α»): http://athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectusΕπίσης το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο  δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά - Αττικής.
Κατόπιν της από  17.07.2019  έγκρισης από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της  Συγχώνευσης  (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»),  το  αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών έχει ως εξής:
 
Image

www.bankingnews.gr

Νίκος Κονδυλόπουλος

BREAKING NEWS