Titan Cement International: Υπέβαλλε αίτημα για squeeze out των υπολοίπων μετοχών της ΤΙΤΑΝ

Titan Cement International: Υπέβαλλε αίτημα για squeeze out  των υπολοίπων μετοχών της ΤΙΤΑΝ
Titan Cement International: Υπέβαλλε αίτηση για την εξαγορά των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ
Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (ο Νόμος), η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ»), ανακοινώνει ότι, στις 19Ιουλίου2019, η Titan Cement International SA (η «ΤΙΤΑΝ Cement International») άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ (το«Δικαίωμα Εξαγοράς»), υποβάλλοντος προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα,όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση της ΤΙΤΑΝ CementInternational, στις 18 Ιουλίου  2019,ολοκληρώθηκε  η  μεταβίβαση  των  κοινών και  προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, που προσφέρθηκαν νομίμως  και  εγκύρως στην ΤΙΤΑΝ Cement International κατά την περίοδο αποδοχής της από 16 Απριλίου 2019 προαιρετικής δημόσιας πρότασής της (η «Δημόσια Πρόταση»), έναντι νεοεκδιδόμενωνκοινών μετοχών της ΤΙΤΑΝ Cement International (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»),με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχήτου Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή και για κάθε μία προνομιούχο μετοχή εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ. Συνεχεία αυτού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, στην κυριότητατης ΤΙΤΑΝ Cement International ανήκουν συνολικά 71.672.737κοινές μετοχές εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93%  του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και 6.990.335 προνομιούχες μετοχές εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αντιστοιχούν σε  ποσοστό 92,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.  
Κατά την 19ηΙουλίου 2019, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 5.390.831κοινών μετοχών και των υπολοίπων 578.625 προνομιούχων μετοχών εκδόσεωςτης ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε η TITAN Cement International κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα,κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου της οικείας κατηγορίας αυτών των μετοχών:
(α) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινήμετοχήεκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με €19,64 το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής), και
(β) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία προνομιούχο μετοχήεκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με €18,98(το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής, και από κοινού με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής, το Χρηματικό Αντάλλαγμα).
Σημειώνεται  ότι  στο  πλαίσιο  του  Δικαιώματος  Εξαγοράς,  οι  κάτοχοι κοινών  ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του EuroclearΒελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (η«ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), δηλαδή θα έχουν την ίδια δυνατότητα επιλογής που είχαν οι κάτοχοι μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στο από 18 Ιουνίου 2019 πληροφοριακό δελτίο, η μεταβίβαση κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεων της ΤΙΤΑΝ έναντι του οικείου Χρηματικού Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς  υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πωλήσεων 0,2% που βαρύνει  τον πωλητή/μεταβιβάζοντα, ενώ η TITAN Cement Internationalθα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.που βαρύνουν τους μεταβιβάζοντες κοινούς ή/και προνομιούχους μετόχους της ΤΙΤΑΝ. Η βούλησητης TITAN Cement Internationalνα  ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS