Attica Συμμετοχών: Στο 3,4-3,8% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο - Στόχος η άντληση ποσού έως 175 εκατ. ευρώ

Attica Συμμετοχών: Στο 3,4-3,8% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο - Στόχος η άντληση ποσού έως 175 εκατ. ευρώ
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης
Στο 3,4-3,8% θα κυμανθεί το εύρος απόδοσης για το ομόλογο που εκδίδει η Attica Συμμετοχών, με στόχο την άντληση ποσού έως 175 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από τις 22 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου.
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό, 2Στηναπό 08.07.2019συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ηΕταιρεία «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»(εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότης» ή «ATTICA GROUP»), μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικούποσού έως €175.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 175.000 άυλες, κοινές, ανώνυμεςομολογίες με ονομαστική αξίαεκάστης€1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμαΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και του ν. 3371/2005καιτης απόφασης υπ’ αριθ. 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Έκδοση»),
(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ.και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Εάν το ΚΟΔ δενκαλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €125.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό πουαντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «ΒookBuilding») (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών») το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.Το εύρος απόδοσης,το οποίοκαθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης.
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν ητελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο Εκδότης.
Ενδεικτικά,εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα
3μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των €125.000.000, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.
Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.
Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών.
Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα4.3.4«Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

H ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS