Ελτράκ: Πώληση του 66,03% στην Eltrak CP LTD από βασικούς μετόχους

Ελτράκ: Πώληση του 66,03% στην Eltrak CP LTD από βασικούς μετόχους
Την πώληση όλων των μετοχών της Ελτράκ που κατέχουν, συμφώνησαν με την Eltrak CP LTD βασικοί μέτοχοι της εταιρείας
Την πώληση όλων των μετοχών της Ελτράκ που κατέχουν, που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03%, συμφώνησαν με την Eltrak CP LTD βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (4/7/2019).
Ειδικότερα, η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έλαβε, δια επιστολών, ενημέρωση ότι οι κάτωθι βασικοί μέτοχοι της, ήτοι οι MELCOURT (JERSEY) LIMITED, Πολίτης Αναστάσιος Αλέξανδρος, Κόβας Γεώργιος και Κόβα Ισαβέλλα, καθώς και λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη έχουν συμφωνήσει οριστικώς με τη ELTRAK CP LTD την πώληση όλων των μετοχών που έκαστος κατέχει (η «Συναλλαγή») που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι οι βασικοί μέτοχοι α/ MELCOURT (JERSEY) LIMITED 32,39% περίπου, β/ ο Πολίτης Αναστάσιος-Αλέξανδρος 11,027% περίπου, γ/ ο Κόβας Γεώργιος 6,405% περίπου, δ/ η Κόβα Ισαβέλλα 10,89% περίπου, και ε/ τα λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη σε ποσοστό περίπου 5,32% συνολικά).
Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 3,288 ανά μετοχή που θα καταβληθεί κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της Συναλλαγής.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση συνήθων γι’ αυτές τις συναλλαγές αιρέσεων και αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη επί της Συναλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Η ELTRAK CP LTD είναι θυγατρική της αγγλικής εταιρείας CP HOLDINGS LTD με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και την αντιπροσωπεία Caterpillar σε δύο ακόμα αγορές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS