ΓΕΚ Τέρνα: Πώληση 20.000 μετοχών αξίας από τον κ. Δ. Αντωνάκο

ΓΕΚ Τέρνα: Πώληση 20.000 μετοχών αξίας από τον κ. Δ. Αντωνάκο
Στην πώληση 20.000 μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα, προέβη ο μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δημήτριος Αντωνάκος
Στην πώληση 20.000 μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα, συνολικής αξίας 110.830,00 ευρώ, προέβη ο μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δημήτριος Αντωνάκος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (28/6/2018) ανακοίνωση, η εταιρεία «ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Δημήτριος Αντωνάκος, προέβη στις 27/6/2019 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 110.830,00 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS