Την πρώτη εναλλακτική τιτλοποίηση έως 500 εκατ συνδεδεμένη με CDS σχεδιάζει μεγάλη ελληνική τράπεζα

Την πρώτη εναλλακτική τιτλοποίηση έως 500 εκατ συνδεδεμένη με CDS σχεδιάζει μεγάλη ελληνική τράπεζα
Το CDS είναι ένα παράγωγο προϊόν το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνων.
Την πρώτη εναλλακτική τιτλοποίηση η οποία θα μπορούσε να φθάσει έως 500 εκατ ευρώ σχεδιάζει ελληνική τράπεζα.
Με βάση πληροφορίες η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης τιτλοποίησης είναι ότι συνδέεται με CDS κάποιας μορφής Credit Default Swaps τα οποία έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό λόγω της επιλεκτικής χρεοκοπίας της Ελλάδος το 2012.
Η συγκεκριμένη τιτλοποίηση είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και εντάσσεται σε ένα ευρύτατο σχέδιο τιτλοποιήσεων που σχεδιάζει η εν λόγω τράπεζα.
Με βάση πληροφορίες η συστημική τράπεζα σχεδιάζει περί τα 2 με 2,1 δισεκ. τιτλοποιήσεις – πέραν της εναλλακτικής τιτλοποίησης – που αφορούν στεγαστικά προβληματικά δάνεια περίπου 1,1 δισεκ. ευρώ και 900 εκατ μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η εναλλακτική τιτλοποίηση που συνδέεται με CDS αποτελεί να βασικό εργαλείο χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.
Μετά την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υπήρξε κάθετη πτώση για συμβάσεις τιτλοποιήσεων με CDS αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επανακάμψει και μάλιστα καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο από πλευράς συχνότητας τέτοιων συναλλαγών.
Υπάρχει και μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Το CDS είναι ένα παράγωγο προϊόν το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνων.
Σχεδόν παρεξηγημένο προϊόν στην Ελλάδα αλλά σίγουρα αρκετά αποδοτικό στο εξωτερικό.
Το CDS είναι διαδεδομένο στην αγορά κρατικών και τραπεζικών ομολόγων.
Για την ιστορία αναφέρεται ότι το ελληνικό CDS στα 5ετή ομόλογα είναι 260 μονάδες βάσης και αποτελεί χαμηλό πολλών ετών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS