Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημιουργία Ομαδικού Ασφαλιστηρίου για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημιουργία Ομαδικού Ασφαλιστηρίου για το Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών
Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε στη δημιουργία ειδικού Ομαδικού ασφαλιστηρίου
Στη δημιουργία ενός ειδικού Ομαδικού ασφαλιστηρίου προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη, αναγνωρίζοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο του Δικτύου Πωλήσεών της.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών της, ένα αποκλειστικό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο χρηματοδοτεί η ίδια με συγκεκριμένο ποσοστό επί της ετήσιας πρωτοετούς παραγωγής τους, σε επιλεγμένα προϊόντα.
Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας προσωπικός αποταμιευτικός λογαριασμός για τον κάθε Συνεργάτη που τον χρηματοδοτεί η εταιρεία και το ποσό του οποίου, θα το παραλαμβάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είτε όταν συνταξιοδοτηθεί, είτε εάν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Πίστη.
Η εταιρεία, με το ειδικό αυτό Ομαδικό Ασφαλιστήριο, αλλά και με άλλες ειδικές παροχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ευοίωνου μέλλοντος για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο Δίκτυο Επίλεκτων Συνεργατών.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελώντας ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει επιλέξει τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ως τον μοναδικό μοχλό ανάπτυξης των ασφαλιστικών της εργασιών και για αυτό το λόγο παρέχει όλα τα εφόδια στους Συνεργάτες της, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS